Jesteś tutaj:

2012

Drukuj

Procedura przesyłania informacji w związku ze zmianami w instalacjach

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dla każdej instalacji objętej Krajowymi Środkami Wykonawczymi i przesłanie w terminie do 15 stycznia 2013 r. sprawozdania dotyczącego zmian w instalacji, które miały miejsce w 2012 r.Prosimy o wypełnienie powyższego sprawozdania nawet w przypadku braku jakichkolwiek...

więcej »

Opóźnienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Szanowni Państwo, W związku z opublikowanym dziś przez Komisję Europejską komunikatem informujemy, że w dniach 24-26, 31.12.2012 r. oraz 1.01.2013 r. wykonywanie transakcji oraz dodawanie rachunków do Listy rachunków zaufanych w systemie Rejestru Unii będzie zawieszone. W rezultacie oznacza to, że: - transakcje zaproponowane po godzinie 16-tej w...

więcej »

Opóźnienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Krajowy Ośrodek przypomina, że zgodnie z art. 32a ust.2 i 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiającego rejestr Unii na okresy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych upływające dnia 31 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 270 z 14.10.2010, z późn. zm.), w Rejestrze Unii obowiązuje 26-cio godzinne...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

więcej »

Publikacja tłumaczenia roboczej wersji wytycznych dotyczących działań związanych z przepływem danych i systemem kontroli

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że przygotował robocze tłumaczenie na język polski dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące działań związanych z przepływem danych i systemem kontroli”. Tłumaczenie można znaleźć na stronie internetowej www.kobize, w zakładce „materiały do pobrania”. Powyższe tłumaczenie zostało...

więcej »

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013. Dokument ten dostępny jest także w zakładce: Materiały do pobrania.

więcej »

Opinia w sprawie zatwierdzania planów monitorowania wielkości emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 29.11.2012 r. na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem: http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_11/fe6095be71e1b7f17ddf4e5c58962b40.pdfopublikowana została opinia dotycząca trybu zatwierdzania planów monitorowania wielkości emisji. Konieczność aktualizacji planów monitorowania,...

więcej »

Propozycja prawna zmiany dotyczącej funkcjonowania operatorów statków powietrznych w systemie handlu uprawnieniami do emisji w 2012 i 2013 roku

W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący czasowego zawieszenia rozliczania uprawnień do emisji przez operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Do niniejszego komunikatu załączona została propozycja tekstu decyzji komisji, która zawiera...

więcej »

Raport z rynku CO2 – październik 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – październik 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w październiku, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Publikacja tłumaczenia roboczych wersji ogólnych wytycznych dotyczących instalacji oraz wytycznych dotyczących kwestii związanych z biomasą w EU ETS.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zamieścił tłumaczenia: ogólnych wytycznych dotyczących instalacji oraz wytycznych dotyczących kwestii związanych z biomasą w EU ETS. Tłumaczenie ogólnych wytycznych dotyczących instalacji zostało przygotowane...

więcej »