Jesteś tutaj:

Publikacja tłumaczenia roboczych wersji ogólnych wytycznych dotyczących instalacji oraz wytycznych dotyczących kwestii związanych z biomasą w EU ETS.

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zamieścił tłumaczenia: ogólnych wytycznych dotyczących instalacji oraz wytycznych dotyczących kwestii związanych z biomasą w EU ETS. Tłumaczenie ogólnych wytycznych dotyczących instalacji zostało przygotowane przez pracowników KOBIZE, poprzez wniesienie uwag oraz poprawek do tekstu dokumentu przygotowanego przez tłumaczy Komisji Europejskiej. Wytyczne dotyczące kwestii związanych z biomasą w EU ETS stanowią robocze tłumaczenie przygotowane przez Krajowy Ośrodek na podstawie anglojęzycznej wersji wytycznych opublikowanych na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm W/w przewodniki służą wyjaśnieniu i lepszemu zrozumieniu zapisów opublikowanego w dniu 12 lipca 2012 r. rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.). Ostateczne wersje tłumaczeń w/w materiałów pomocniczych przygotowane przez Komisję Europejską mogą się różnić od wersji roboczych tłumaczeń przygotowanych i opublikowanych przez Krajowy Ośrodek.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU