Jesteś tutaj:

LIFE VIIEW 2050

Drukuj

W dniu 20 listopada Komisja Europejska poinformowała o uzyskaniu przez IOŚ-PIB kolejnego grantu w ramach programu LIFE. Projekt LIFE VIIEW 2050 został pozytywnie oceniony w naborze LIFE 2019 Komisji Europejskiej. Znaczenie, jakość i wyjątkowość projektu LIFE VIIEW 2050 została uznana także przez szereg osób i instytucji zaangażowanych w politykę energetyczno-klimatyczną, co znalazło odzwierciedlenie w wielu listach poparcia dla tego przedsięwzięcia otrzymanych m.in. od ministrów Rządu RP, międzynarodowych organizacji oraz instytucji naukowych.

Koordynator projektu: Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii Analiz i Aukcji, KOBIZE.
robert.jeszke@kobize.pl tel. +48 22 569 6570

 

 Projekt pn. „Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS) na dojście do neutralnej klimatycznie gospodarki do 2050 r. (LIFE VIIEW 2050)” jest dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i będzie współfinansowany z środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU