Jesteś tutaj:

2008

Drukuj

Tabele dotyczące planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2

Tabele dotyczące planu monitorowania oraz rocznego raportu emisji CO2. w wersji .doc (Word). W związku z licznymi prośbami Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zamieszcza na stronie internetowej KASHUE tabelę układu planu monitorowania oraz tabele dotyczące rocznego raportu emisji CO2, w wersji .doc (Word).

więcej »

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012 opublikowane w Dzienniku Ustaw

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 14.11.2008 r.  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.07.2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw...

więcej »

Opłata za przyznane uprawnienia w okresie rozliczeniowym 2008-2012

W związku z zapisami Ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz.U. nr 202, poz. 1248 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu...

więcej »

Zmiana formatu wniosków zgłaszanych do Krajowego Rejestru Uprawnień

Informujemy, że z dniem 20.10.2008r. ulega zmianie format wniosków o otwarcie rachunków i aktualizację danych w Krajowym Rejestrze Uprawnień.  Dotychczas używane formularze wniosków tracą ważność z dniem 31.10.2008r. i po upływie tego terminu nie będą przyjmowane i uwzględniane przez Krajowego Administratora. Nowe formularze dostępne są pod adresem: http://formularze.kashue.pl...

więcej »

Informacja na temat rozporządzenia w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Krajowy Administrator uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska znajduje się tekst, podpisanego przez Ministra Środowiska w dniu 12 września 2008 r., rozporządzenia w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Przedmiotowe rozporządzenie zostało...

więcej »

Połączenie z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL)

W związku z planowanym połączeniem rejestrów państw członkowskich oraz Niezależnego Wspólnotowego Dziennika Transakcji (CITL) z Międzynarodowym Dziennikiem Transakcji (ITL) Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji informuje, że od godziny 17:00 dnia 3 października 2008 r. do godziny 8:00 w dniu 20 października 2008 r. zostanie...

więcej »

Informacje na temat wartości opałowych gazów

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji uprzejmie informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl/she/informacje_stanowiska_interpretacje/index.shtml) został opublikowany  dokument uzupełniający do opracowania: Wartości opałowe (WO) i Wskaźniki emisji (WE) CO2 w 2005 r. do raportowania w ramach Wspólnotowego...

więcej »

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia KPRU na lata 2008-2012

Krajowy Administrator Sytemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) informuje, iż w dniu 01.07.2008 r.  Rada Ministrów zatwierdziła projekt rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 we wspólnotowym systemie handlu uprawnianiem do emisji rozdzielający limity poziomu emisji dwutlenku...

więcej »

Usunięcie uprawnień z okresu 2005 – 2007

Zgodnie z artykułem 60 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie standaryzowanego i zabezpieczonego systemu rejestrów stosownie do dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzji nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L386 s.1-77) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) NR 916/2007...

więcej »

30.04.2008 – Ostateczny termin wykonania operacji umorzenia uprawnień w Krajowym Rejestrze.

Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji przypomina, że  zgodnie z art.12 ust. 3 Dyrektywy 2003/87/WE w dniu 30 kwietnia 2008 r. mija ostateczny termin rozliczenia instalacji z emisji w okresie 2005 – 2007. Operację umorzenia uprawnień powinien wykonać prowadzący instalację zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2216/2004...

więcej »