Jesteś tutaj:

Informacja ogólna

Drukuj

W katalogu "Prawo" zgromadzone zostały wszystkie akty prawa polskiego i unijnego, które regulują zagadnienia należące do obszaru działania Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami lub ściśle z nimi powiązane.

W celu ułatwienia korzystania z tego obszernego zbioru dokumentów przyjęto, że podstawową metodą dostępu do aktów normatywnych dotyczących poszczególnych zagadnień problemowych będzie ścieżka poprzez zakładki dotyczące poszukiwanego zagadnienia.

Alternatywnie dostęp do konkretnego aktu normatywnego można uzyskać poprzez główną zakładkę "Prawo".

W celu uproszczenia procesu wyszukiwania właściwego dokumentu poszczególne akty normatywne zostały opatrzone krótką informacją dotycząca zakresu przedmiotowego spraw, które zostały w nich uregulowane.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU