Jesteś tutaj:

Opóźnienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek przypomina, że zgodnie z art. 32a ust.2 i 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 920/2010 z dnia 7 października 2010 r. ustanawiającego rejestr Unii na okresy unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych upływające dnia 31 grudnia 2012 r. (Dz.U. L 270 z 14.10.2010, z późn. zm.), w Rejestrze Unii obowiązuje 26-cio godzinne opóźnienie wykonywania przekazów oraz ograniczony zakres godzin, w którym mogą być inicjowane  transakcje. W związku ze zbliżającym się końcem roku informujemy, że: - transakcje zaproponowane po godzinie 16-tej w dniu 20 grudnia br. zostaną wykonane 27 grudnia br., o godzinie 12-tej; - transakcje zaproponowane pomiędzy godziną 16-tą w dniu 21 grudnia br. a godziną 10-tą w dniu 27 grudnia br. zostaną wykonane 28 grudnia br. o godzinie 12-tej; - transakcje zainicjowane po godzinie 16-tej w dniu 28 grudnia br. zostaną wykonane o godzinie 12-tej, 2 stycznia 2013 r. Ponadto, w dniach 30.12.2012 r. – 1.01.2013 r. nastąpi przerwa techniczna w działaniu Międzynarodowego Dziennika Transakcji (ITL), która uniemożliwi w czasie jej trwania wykonywanie transakcji przy użyciu jednostek Kioto (CER, ERU). Prosimy wziąć pod uwagę wymienione powyżej ograniczenia podczas planowania realizacji transakcji.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU