Jesteś tutaj:

Aktualności 2021

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 21 kwietnia 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 44,85 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 43 EUR a 47 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – marzec 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W marcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień lotniczych EUAA

W dniu 14 kwietnia 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła jedyną w 2021 r. aukcję uprawnień lotniczych (EUAA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 114 000 uprawnień EUAA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 43,53 EUR/EUAA, a zakres ofert kształtował się między 42,80 EUR a 43,53 EUR...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 14 kwietnia 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 43,90 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 33,80 EUR a 45,50 EUR za tonę...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 07 kwietnia 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 43,63 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 40 EUR a 44,80 EUR za tonę CO2....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 31 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 42,26 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 40 EUR a 44 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Informacja dla operatorów statków powietrznych dotycząca ustanowienia brytyjskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UK ETS)

Informacja dla operatorów statków powietrznych dotycząca ustanowienia brytyjskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (UK ETS) I. Wstęp Informujemy, że w związku z wyjściem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej, od dnia 1 stycznia 2021 r. ustanowiony został brytyjski system handlu uprawnieniami do emisji...

więcej »

Ankieta na temat działań w ramach projektu LIFE VIIEW 2050

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która przyczyni się do możliwie najtrafniejszego dostosowania działań IOŚ-PIB/KOBiZE/CAKE do Państwa oczekiwań w ramach nowego projektu LIFE VIIEW 2050 - Ocena długoterminowego wpływu europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na zeroemisyjną gospodarkę do 2050 r.Ankieta...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 40,94 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 40,11 a 44,00 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Informacja o dołączeniu KOBiZE / IOŚ-PIB do sieci PCCB Network (Paris Committee on Capacity-building Network)

W dniu 4 marca 2021 r. KOBiZE / IOŚ-PIB został przyjęty i zarejestrowany jako członek sieci Paris Committee on Capacity-building (PCCB) – PCCB Network. Sam komitet PCCB został powołany na COP21 w 2015 r., działa pod auspicjami konwencji klimatycznej (UNFCCC) i zajmuje się obecnymi oraz pojawiającymi się potrzebami w zakresie budowania i wzmacniania...

więcej »

Informacja Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie weryfikacji prowadzonych przez akredytowanych weryfikatorów

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja wskazująca, że zgodnie z art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2021 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2020

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 41,52 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 41,01 a 43,50 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – luty 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W lutowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Informacja na temat raportu dotyczącego poziomu działalności – nowa wersja formularza z dnia 10.03.2021

Szanowni Państwo. W nawiązaniu do informacji opublikowanych w dniu 19.02.2021 r. oraz w dniu 05.03.2021 r.  informujemy, iż jest dostępny nowy wzór formularza raportu dotyczącego poziomu działalności (wersja z dnia 10-03-2021 r.) ALC_template_COM_pl_2021-03-10_BM4Corr.xls W porównaniu z wersją z dnia 04-03-2021 r. usunięto błędy w zakresie przypisania...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 41 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 37 a 44 euro za tonę CO2. Przychód ze...

więcej »

Publikacja ostatecznej wersji formularza raportu dotyczącego poziomu działalności

Nawiązując do informacji, opublikowanej w dniu 19.02.2021 r., Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami udostępnia zaktualizowaną wersję  formularza raportu dotyczącego poziomu działalności (tzw. „raport ALC”): ALC_template_COM_pl_2021-03-10_BM4Corr.xls Jednocześnie chcemy podkreślić, że w przypadku gdy raport ALC został już wysłany...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 3 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 37,56 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 36,51 a 41 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Informacja o publikacji polskiej wersji językowej formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji

Informujemy, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji” opublikowano polską wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji, obowiązującą w czwartym okresie rozliczeniowym EU ETS. Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 38,42 EUR/EUA (czyli wyniosła dokładnie tyle samo co na poprzedniej aukcji), a zakres...

więcej »

Informacja o sposobie wypełniania raportu ALC w zakresie efektywności energetycznej

Szanowni Państwo Informujemy, iż opracowaliśmy poradnik o sposobie wypełniania raportu ALC w zakresie efektywności energetycznej . W poradniku omówiono praktyczne kwestie dotyczące wpływu efektywności energetycznej na dostosowanie przydziału uprawnień do emisji w latach 2021-2025, w szczególności sposób wypełnienia raportu o poziomach działalności. Poradnik...

więcej »

Informacja o składaniu raportu dotyczącego poziomu działalności dla instalacji nowych

Instalacją nową w okresie 2021-2025 jest instalacja, która uzyskała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2019 r. i przed dniem 30 czerwca 2024 r. W przypadku instalacji nowych, które uzyskały zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po dniu 30 czerwca 2019 r., i które były eksploatowane przynajmniej przez rok...

więcej »

Informacja o obowiązku składania raportu dotyczącego poziomu działalności

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła trzecią w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 38,42 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 37a 45 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – styczeń 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – styczeń 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W styczniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Ankieta na zlecenie KE dotycząca rezerwy stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve)

Serdecznie zapraszamy wszystkich prowadzących instalacje stacjonarne funkcjonujące w ramach systemu EU ETS do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej mechanizmu stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve). Celem ankiety jest poznanie opinii prowadzących instalacje na temat ich oczekiwań co do wpływu mechanizmu MSR na przyszłe ceny...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła drugą w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 37,70 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 36,50 a 45 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2021 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2020 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020, poz.136, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do dnia...

więcej »

Komunikat dotyczący rozliczenia przez uczestników EU ETS emisji wytworzonej przez instalacje w roku 2020 bez możliwości wykorzystania w tym celu jednostek z 4. fazy

Termin rozliczenia emisji powstałej w 3. fazie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU-ETS), tj. w okresie 2013-2020, upłynie 30 kwietnia br. Zgodnie z art. 56 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122* rozliczenie ww. emisji będzie możliwe wyłącznie przy użyciu uprawnień do emisji (jednostek EUA) wydanych na ten sam...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 3 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 38,00 EUR/EUA, co jest wynikiem rekordowym biorąc pod uwagę sprzedaż polskich uprawnień...

więcej »

Komunikat  – problemy techniczne w Krajowej Bazie

Informujemy, że w związku z awarią u dostawcy usług zasobów serwerowych (Data Center) w  chwili obecnej system Krajowej Bazy jest niedostępny. Szacowany czas usunięcia awarii 22.01.2021 godz. 16. 00. Termin ten może ulec zmianie. Jeżeli termin ulegnie zmianie będziemy informować Państwa na bieżąco.

więcej »

Informacja w zakresie stosowania formularza raportu dotyczącego poziomu działalności

W związku z nowym obowiązkiem dla prowadzącego instalację, w ramach systemu EU ETS, dotyczącym składania zweryfikowanego raportu dotyczącego poziomu działalności (dalej: „raport ALC”) wynikającego z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego...

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2020

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – grudzień 2020”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W grudniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Raport do Krajowej bazy za 2020 r.

W dniu 12.01.2021 r. na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/ uruchomiona została możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy za 2020 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077). W celu ułatwienia...

więcej »

Nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji z operacji lotniczych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej udostępniona została polskojęzyczna wersja nowego formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla przeznaczonego dla operatorów statków powietrznych. Formularz zamieszczony został w dziale Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS...

więcej »

Publikacja nowelizacji rozporządzeń wykonawczych KE nr 2018/2066 oraz 2018/2067 i nowy formularz planu monitorowania

Krajowy ośrodek informuje, że 15.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się następujące zmiany rozporządzeń wykonawczych KE dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji: Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE)  nr 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE)...

więcej »