Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2021 r. wyniosła 399 937,61 kt ekwiwalentu CO2 (z uwzględnieniem emisji pośredniej CO2 oraz bez uwzględnienia sektora 4.Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2021 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2021 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

 

Emisje głównych gazów cieplarnianych w 2021 r. w podziale na sektory, w przeliczeniu na ekwiwalent CO2, zostały przedstawione w tabeli poniżej (różnice w sumach wynikają z zaokrągleń). 

 

2021

CO2

CH4

N2O

kt ekwiwalentu CO2

Krajowa emisja
(bez uwzględnienia sektora 4)

331 576,28

42 704,71

20 616,67

Krajowa emisja netto
(z uwzględnieniem sektora 4)

309 731,76

42 712,42

22 358,76

1. Energia             

310 508,39

23 058,30

2 603,83

   A. Spalanie paliw

306 225,28

4 272,46

2 603,30

   B. Emisja lotna z paliw

4 283,11

18 785,83

0,54

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

18 882,09

56,96

579,00

3. Rolnictwo

1 412,12

16 004,27

16 618,87

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-21 844,52

7,71

1742,09

5. Odpady

274,56

3 585,19

814,98

Emisja pośrednia CO2

499,12

-

-

 

Raporty

Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dostępnych w sekcji materiały do pobrania.


 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU