Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2022 r. wyniosła 380 509,12 kt ekwiwalentu CO2 (z uwzględnieniem emisji pośredniej CO2 oraz bez uwzględnienia sektora 4.Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2022 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2022 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

 

Emisje głównych gazów cieplarnianych w 2022 r. w podziale na sektory, w przeliczeniu na ekwiwalent CO2, zostały przedstawione w tabeli poniżej (różnice w sumach wynikają z zaokrągleń). 

 

 

2022

CO2

CH4

N2O

kt ekwiwalentu CO2

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

315 042.26

40 636.89

19 836.20

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

277 295.26

40 664.27

21 911.49

1. Energia             

294 977.47

21 845.78

2 506.55

   A. Spalanie paliw

290 921.78

3 872.19

2 506.08

   B. Emisja lotna z paliw

4 055.68

17 973.59

0.47

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

18 449.88

61.60

558.69

3. Rolnictwo

1 354.92

16 025.15

15 916.91

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-37 747.01

27.38

2 075.29

5. Odpady

260.00

2 704.35

854.04

Emisja pośrednia CO2

418.91

-

-

Raporty

Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dostępnych w sekcji materiały do pobrania.


 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU