Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2020 r. wyniosła 376 038,46 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4.Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2020 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Trend emisji całkowitej 1988-2020

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2020 został przedstawiony poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

Emisje głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

2020

CO2 [kt]

CH4 [kt]

N2O [kt]

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

303 523,08

1 774,23

76,64

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

280 578,52

1 775,00

83,18

1. Energia             

282 318,71

815,67

8,81

   A. Spalanie paliw

278 093,65

129,85

8,81

   B. Emisja lotna z paliw

4 225,05

685,83

0,002

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

19 146,52

2,32

1,84

3. Rolnictwo

1 458,75

566,66

62,72

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-22 944,56

0,77

6,54

5. Odpady

599,11

389,58

3,27

Raporty

Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dostępnych w sekcji materiały do pobrania

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU