Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2018 r. wyniosła 412 856,37 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4.Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2018 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2018 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

Emisje głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

2018

kt

CO2

CH4

N2O

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

337 705,74

1 950,13

74,18

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

300 549,28

1 950,80

76,49

1. Energia             

316 466,19

916,12

9,12

   A. Spalanie paliw

311 618,83

149,68

9,12

   B. Emisja lotna z paliw

4 847,35

766,44

0,002

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

19 661,07

2,47

2,94

3. Rolnictwo

939,83

583,53

59,02

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-37 156,46

0,67

2,31

5. Odpady

638,66

448,00

3,09

Raporty

Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dostępnych w sekcji materiały do pobrania

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU