Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2017 r. wyniosła 413 781,40 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4 Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2017 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2017 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

Emisje głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zostały przedstawione w tabeli poniżej.

2017

kt

CO2

CH4

N2O

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

336 556,77

1 976,51

69,88

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

299 116,92

1 978,01

81,81

1. Energia             

315 932,52

937,32

9,14

   A. Spalanie paliw

311 277,44

151,82

9,14

   B. Emisja lotna z paliw

4 655,08

785,51

0,002

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

19 105,89

2,58

2,82

3. Rolnictwo

919,97

578,44

54,90

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-37 439,85

1,50

11,93

5. Odpady

598,39

458,17

3,03

 

Raporty
Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dostępnych w sekcji materiały do pobrania

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU