Jesteś tutaj:

Gazy cieplarniane

Drukuj

Wielkość emisji – dane podstawowe

Całkowita emisja gazów cieplarnianych w 2019 r. wyniosła 390 744,67 kt ekwiwalentu CO2 (bez uwzględnienia sektora 4.Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo). 

Trend emisji całkowitej wszystkich gazów cieplarnianych wyrażonej w ekwiwalencie CO2 w podziale na sektory IPCC dla lat 1988-2019 został przedstawiony na wykresie poniżej.

Udział procentowy poszczególnych gazów w emisji całkowitej w roku 2019 został przedstawiony poniżej.

*- emisja NF3 jest objęta zakresem raportowania, jednak nie występuje na terenie Polski

Emisje głównych gazów cieplarnianych w podziale na sektory, w jednostkach naturalnych (bez przeliczenia na ekwiwalent CO2) zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

2019

CO2 [kt]

CH4 [kt]

N2O [kt]

Krajowa emisja

(bez uwzględnienia sektora 4)

319 520,97

1 811,05

74,17

Krajowa emisja netto

(z uwzględnieniem sektora 4)

302 484,60

1 812,05

80,77

1. Energia             

298 541,40

827,82

8,89

   A. Spalanie paliw

294 197,22

130,38

8,89

   B. Emisja lotna z paliw

4 344,18

697,44

0,002

2. Procesy przemysłowe i użytkowanie produktów

19 392,66

2,57

2,77

3. Rolnictwo

1 122,67

556,33

59,41

4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo

-17 036,37

1,00

6,61

5. Odpady

464,25

424,33

3,09

Raporty

Wyniki inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych przedstawiono w Krajowym raporcie inwentaryzacyjnym (NIR) i raporcie syntetycznym oraz tabelach CRF dostępnych w sekcji materiały do pobrania

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU