Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Wskaźniki emisyjności

Drukuj

Wskaźniki produktowe dla energii elektrycznej

W Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBiZE, opracowywane są wskaźniki produktowe w zakresie emisji poszczególnych zanieczyszczeń przypadającej na jednostkę produkcji energii elektrycznej.

Wskaźniki mogą być wykorzystywane między innymi do wyliczania osiągniętej redukcji emisji zanieczyszczeń czy oceny emisyjności instalacji na tle średniego wskaźnika krajowego.

Z reguły wskaźniki te są stosowane do oceny sytuacji w roku następującym po roku sprawozdawczym, którego dotyczą wskaźniki.


Lp. Nazwa pliku
1 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2014 opublikowane w kwietniu 2016 r.
2 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2015 opublikowane w lutym 2017 r.
3 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2016 opublikowane w styczniu 2018 r.
4 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2017 opublikowane w grudniu 2018 r.
5 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2018 opublikowane w grudniu 2019 r.
6 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2019 opublikowane w grudniu 2020 r.
7 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2020 opublikowane w grudniu 2021 r.
8 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2021 opublikowane w grudniu 2022 r.
9 Wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej za rok 2022 opublikowane w grudniu 2023 r.