Jesteś tutaj:

Procedura przesyłania informacji w związku ze zmianami w instalacjach

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie dla każdej instalacji objętej Krajowymi Środkami Wykonawczymi i przesłanie w terminie do 15 stycznia 2013 r. sprawozdania dotyczącego zmian w instalacji, które miały miejsce w 2012 r.
Prosimy o wypełnienie powyższego sprawozdania nawet w przypadku braku jakichkolwiek zmian w instalacji i przekazanie go pocztą na adres KOBiZE oraz drogą elektroniczną na adres nerc@kobize.pl.

• Sprawozdanie art. 24(1) CIMs

Informacje zawarte w sprawozdaniu są niezbędne do prawidłowego określenia wielkości przydziałów bezpłatnych uprawnień na 2013 r.

Jeżeli ze sprawozdania wynika, że w instalacji w 2012 r. zaszły zmiany mające wpływ na przydział bezpłatnych uprawnień, konieczne jest dodatkowo wypełnienie przygotowanego przez Komisję Europejską formularza NER&C.

Prosimy wtedy przesłać także:

• W przypadku wystąpienia zaprzestania działalności lub częściowego zaprzestanie działalności, do dnia 15 stycznia 2013 r.:
formularz NER&C
oświadczenie osoby upoważnionej - w postaci pisemnej.

• W przypadku wystąpienia znaczącego zmniejszenia/zwiększenia zdolności produkcyjnej, w ciągu roku od rozpoczęcia zmienionej działalności:
formularz NER&C
oświadczenie osoby upoważnionej– w postaci pisemnej
o raport z weryfikacji, będący dowodem na to, że dane przekazane w formularzu zostały sprawdzone i zweryfikowane przez niezależny podmiot, zawierający również opinie i uwagi weryfikatora (proponowany układ protokołu z weryfikacji przedstawiono w dokumencie nr 4 z wytycznymi dotyczącymi weryfikacji),
o wydruk ostatniej zakładki formularza NER&C (zakładka K_summary) zaopatrzony na każdej stronie w podpisy osoby wypełniającej formularz, osoby upoważnionej do reprezentowania firmy oraz weryfikatora.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w dziale EU ETS po 2012 ->  Zmiany przydziałów
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU