Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Raport do Krajowej bazy za 2019 r.

Informujemy, że w dniu 20.12.2019 r. na https://krajowabaza.kobize.pl/ uruchomiona została możliwości wprowadzania raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1447, z późn. zm.) za 2019 r. 

więcej »

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji wprowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego: na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw, na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w listopadzie oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 24 grudnia 2019 r. (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB. W związku z powyższym, w dniu 24 grudnia br. świadczenie usług wsparcia technicznego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami na rzecz użytkowników Rejestru Unii nie będzie realizowane. W tym dniu przetwarzanie...

więcej »

Rozliczenie kosztów inwestycyjnych poniesionych na realizację zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Krajowy ośrodek informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu zamieszczony został komunikat dotyczący możliwości rozliczenia kosztów inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. na realizację zadań ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym, do zbilansowania z wartością planowanych do...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 4 grudnia 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 717 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 654 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Nowe analizy w ramach projektu "Life Climate Cake"

Na stronie climatecake.pl zostały opublikowane dwie nowe analizy przygotowane w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w KOBiZE (IOŚ-PIB) pt. “Scenariusze niskoemisyjnego sektora energii w Polsce i UE w perspektywie roku 2050” oraz “Potencjał redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce i UE w perspektywie roku 2050“. Publikacje składają...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 20 listopada 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).   Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 714 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 406 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Komunikat w sprawie obowiązku przedłożenia informacji, o której mowa w art. 64 ust.1 ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych za rok 2019

Przypominamy, iż na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018, poz. 1201 ze zm., dalej „ustawa”), prowadzący instalację, któremu przydzielono uprawnienia do emisji, ma obowiązek przedłożyć Krajowemu ośrodkowi w terminie od dnia 15 listopada do dnia 31 grudnia...

więcej »