Jesteś tutaj:

Opinia w sprawie zatwierdzania planów monitorowania wielkości emisji

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 29.11.2012 r. na stronie Ministerstwa Środowiska pod adresem:
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_11/fe6095be71e1b7f17ddf4e5c58962b40.pdf
opublikowana została opinia dotycząca trybu zatwierdzania planów monitorowania wielkości emisji.

Konieczność aktualizacji planów monitorowania, stanowiących integralną cześć zezwoleń, jest związana ze zmianą przepisów określających sposób monitorowania wielkości emisji tj. wejściem w życie w dniu 2 sierpnia 2012 r. rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 181 z dnia 12 .07.2012, str. 30).
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU