Jesteś tutaj:

Prawo

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) wykonuje zadania w zakresie inwentaryzacji, prognozowania i raportowania emisji na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 6-7 oraz art. 11‑12 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1447, z późn. zm.).

Ustawa zawiera odwołania do aktów prawa międzynarodowego i prawa UE, które definiują zakres, format i terminy przekazywania raportów do Komisji Europejskiej. Do najważniejszych aktów należą:

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU