Jesteś tutaj:

Mechanizm czystego rozwoju (CDM)

Drukuj

Mechanizm czystego rozwoju (Clean Development Mechanism – CDM) - zgodnie z art. 12 Protokołu z Kioto, oznacza działanie inwestycyjne realizowane przez państwo wymienione w Załączniku I do Kon­wencji Klimatycznej na terytorium innego państwa niewymienionego w tym załączniku, które ma na celu redukcję, uniknięcie lub pochłanianie gazów cieplarnianych. W rezultacie realizacji określonego projektu uzyskuje się tzw. jednostki poświadczonej redukcji (Certified Emission Reduction – CER), przez które rozumie się jednostkę zredukowanej lub unikniętej emisji gazów cieplarnianych. Uzyskane w ten sposób jednostki mogą zostać wykorzystane przez strony wymienione w Załączniku I do Konwencji Klimatycznej w celu wywiązania się z części swoich zobowiązań. Więcej informacji nt. mechanizmu czystego rozwoju można znaleźć na stronie UNFCCC.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU