Jesteś tutaj:

2012

Drukuj

Konsolidacja krajowych rejestrów uprawnień i uruchomienie Rejestru Unii

W dniu 20 czerwca br., został uruchomiony Rejestr Unii. Informujemy, że wszystkie rachunki posiadania oraz konta użytkowników, które do tej pory znajdowały się w Krajowym Rejestrze Uprawnień zostały przeniesione do nowego systemu. Szczegółowe informacje na temat uzyskania dostępu do Rejestru Unii znajdują się w dziale Rejestr Uprawnień. W przypadku...

więcej »

Projekty JI – jednostki uprawnione

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, realizując swoje zadania wynikające z art. 2 ust. 4 oraz art. 48 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070z późn. zm.), które dotyczą prowadzenia wykazu jednostek uprawnionych do weryfikacji raportów dotyczących...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu drugi numer „Raportu z rynku CO2 – maj 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje się na temat kształtowania się i prognoz cen jednostek EUA/CER/ERU w maju, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Korekta przydziałów uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych

W dniu 28 maja 2012 roku Minister Środowiska opublikował skorygowane przydziały uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych. Zmiana związana jest ze sprostowaniem decyzji Komisji z dnia 26 września 2011 r. dotyczącej wzorców porównawczych do celów bezpłatnego przydziału uprawnień do emisji gazów cieplarnianych operatorom statków powietrznych...

więcej »

Raporty z rynku CO2

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu problematyką handlu uprawnieniami do emisji i uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS, KOBiZE przygotowało nową publikację o charakterze cyklicznym pt. „Raport z rynku CO2”, w którym zamieszczane będą informacje na temat zarówno kształtowania się i prognoz cen jednostek EUA/CER/ERU, jak również...

więcej »

Konsolidacja krajowych rejestrów państw Unii Europejskiej

W związku z zaplanowaną na czerwiec br. konsolidacją rejestrów krajowych informujemy, iż od dnia 14 maja br. wstrzymana zostanie możliwość otwierania, zamykania oraz aktualizowania danych rachunków w systemie Krajowego Rejestru Uprawnień oraz Rejestru Unii. Wszystkie rachunki istniejące w Krajowym Rejestrze Uprawnień, zostaną przeniesione do nowego...

więcej »

Informacja o przyjmowaniu przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zweryfikowanych raportów rocznych emisji CO2 w dniu 31 marca (sobota)

Szanowni Państwo, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ponownie przypomina, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy prowadzący instalację objętą Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz każdy operator statku powietrznego...

więcej »

Możliwość dokonywania niewielkich korekt formularzy przekazanych na potrzeby opracowania Krajowych Środków Wykonawczych.

W związku z możliwością przesłania do Komisji Europejskiej ewentualnych uzupełnień i korekt informacji, które zostały przekazane na potrzeby opracowania Krajowych Środków Wykonawczych (tzw. formularzy NIMs), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zwraca się do prowadzących instalacje, które będą uczestniczyć w systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Przypomnienie o przesyłaniu rocznych raportów emisji za 2011 rok

Szanowni Państwo, Przypominamy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. nr 122 poz. 695) każdy operator statku powietrznego wykonujący operacje lotnicze objęte Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz każdy prowadzący instalację objętą systemem przedkłada,...

więcej »