Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji

Drukuj

Wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.):

Formularze do pobrania dla instalacji:

Formularze do pobrania dla operatorów statków powietrznych:

Pozostałe formularze i narzędzia:

Wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie weryfikacji raportów na temat wielkości emisji gazów cieplarnianych i raportów dotyczących tonokilometrów oraz akredytacji weryfikatorów zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/1 z 12.07.2012 r.):

Oprócz zamieszczonych powyżej dokumentów na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod poniższym adresem można znaleźć szereg dodatkowych dokumentów i materiałów w języku angielskim wyjaśniających kwestie związane z monitorowaniem, raportowaniem i weryfikacją emisji gazów cieplarnianych w ramach EU ETS.

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm

Materiały te będą sukcesywnie tłumaczone na język polski i zamieszczane na stronie internetowej KOBiZE.

Opiniowanie planów monitorowania wielkości emisji, planów poboru próbek i raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania – aspekty formalnoprawne:Lp. Nazwa pliku
1 Aktualizacja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO2 dla instalacji