Jesteś tutaj:

2012

Drukuj

Opracowanie „MECHANIZMY RYNKOWE I POZARYNKOWE PO 2012 ROKU”

Opracowanie „MECHANIZMY RYNKOWE I POZARYNKOWE PO 2012 ROKU” ma na celu przedstawienie istniejącej sytuacji i zarysowanie perspektyw w kontekście polityki klimatycznej po roku 2012 dla wykorzystywanych globalnie mechanizmów rynkowych, ukierunkowanych na działania prowadzące do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Biorąc pod uwagę aktywne zaangażowanie...

więcej »

Publikacja na stronie Komisji Europejskiej przewodnika dotyczącego biomasy oraz przewodnika dotyczącego przepływu danych i wewnętrznych systemów kontroli

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 18.10.2012 r. na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm opublikowane zostały w wersji anglojęzycznej kolejne, szczegółowe przewodniki dotyczące biomasy oraz przepływu danych i wewnętrznych systemów kontroli,...

więcej »

Publikacja na stronie Komisji Europejskiej szczegółowych przewodników dotyczących oceny niepewności oraz analiz laboratoryjnych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 16.10.2012 r. na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm opublikowane zostały w wersji anglojęzycznej szczegółowe  przewodniki dotyczące: oceny niepewności oraz analiz laboratoryjnych.W najbliższym czasie...

więcej »

Plany monitorowania wielkości emisji rocznych i danych dotyczących tonokilometrów dla operatorów statków powietrznych

W związku ze zbliżającym się początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego, obejmującego lata 2013 – 2020, Komisja Europejska przygotowała dla operatorów statków powietrznych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji nowe formularze planów monitorowania wielkości emisji rocznych i danych dotyczących tonokilometrów. Nowe formularze zostały opracowane...

więcej »

Raport z rynku CO2 – wrzesień 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – wrzesień 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER we wrześniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »

Publikacja polskiej wersji formularza planu monitorowania emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami udostępnia do wykorzystania polską wersję formularza planu monitorowania, przygotowaną przez Komisję Europejską w wersji anglojęzycznej i opublikowaną na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm. KOBIZE udostępnił formularz w...

więcej »

Przerwa techniczna w funkcjonowaniu Rejestru Unii

Szanowni Państwo,Zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, informujemy, że od godziny 16.00 w dniu 27 września 2012 r. nastąpi zawieszenie możliwości inicjowania przekazów w systemie transakcyjnym Rejestru Unii, natomiast od godziny 18.00 w dniu 28 września 2012 r. nastąpi całkowity brak możliwości logowania się do systemu. Przerwa w realizacji funkcji...

więcej »

Zapisy dla prowadzących instalacje objętych ETS oraz urzędów odpowiedzialnych za zatwierdzanie planów monitorowania.

Zapisy dla prowadzących instalacje objętych ETS oraz urzędów odpowiedzialnych za zatwierdzanie planów monitorowania, na szkolenie  w związku z publikacją w dniu 12 lipca 2012 r. rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących monitorowania emisji gazów cieplarnianych. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w związku z dużym...

więcej »

Zmiana Decyzji Komisji w sprawie sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji

Informujemy iż w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano Decyzję Komisji 2012/498/UE z dnia 17 sierpnia 2012 r. zmieniającą decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji. Decyzja ta dostępna jest także w dziale Prawo. Informację o ewentualnych korektach przydziału bezpłatnych...

więcej »

Raport z rynku CO2 – sierpień 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – sierpień 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w sierpniu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »