Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Informacja o możliwości złożenia sprawozdań CBAM z opóźnieniem

Krajowy Ośrodek przypomina o obowiązku sprawozdawczym dotyczącym emisji wbudowanych związanych z towarami objętymi CBAM zaimportowanymi na obszar celny UE. W przypadku niezłożenia przez importerów objętych mechanizmem sprawozdań za IV kwartał 2023 roku lub I kwartał 2024 roku w terminie, wciąż istnieje możliwość ich złożenia z opóźnieniem. W tym celu,...

więcej »

Zakres obowiązywania planów metodyki monitorowania

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zatwierdzania i obowiązywania zmian planu metodyki monitorowania wynikającymi ze zmienionych przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 5 czerwca 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 70,30 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 65,55 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030

Wniosek o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030, należy przedłożyć do dnia 29 czerwca 2024 r. dla każdej instalacji, z wyłączeniem instalacji nowej, o której jest mowa w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2023 poz. 589 i 2029)Wniosek wraz z pismem przewodnim:...

więcej »

Zmiana poziomu znaczącej redukcji emisji do 30,4% dla sieci ciepłowniczych

W zaktualizowanym dokumencie nr 11 „Wytyczne dotyczące planów neutralności klimatycznej jako warunku przydziału bezpłatnych uprawnień”, zmieniono na 30,4 % poziom znaczącej redukcji emisji, który musi osiągnąć przed 2030 r. podinstalacja sieci ciepłowniczej, aby spełnić warunki otrzymania dodatkowego przydział uprawnień do emisji dla sieci ciepłowniczej...

więcej »

Regulamin Rejestru Unii - aktualizacja

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 13 maja 2024 roku zmieniony został Regulamin w sprawie szczegółowych warunków technicznych otwierania rachunków w polskiej części Rejestru Unii, zarządzania nimi oraz ich zamykania, wprowadzony  na podstawie art. 12 ust. 1  ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 22 maja 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 74,31 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 67 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – kwiecień 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS...

więcej »

Informacja o udostępnieniu formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje o udostępnieniu polskiej wersji wzoru formularza sprawozdania z weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, który posłuży do przeprowadzenia weryfikacji raportu danych podstawowych BDR, zawierającego dane do obliczenia przydziału bezpłatnych uprawnień dla instalacji na lata 2026...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 8 maja 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 68,99 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 45 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »