Jesteś tutaj:

Aktualności

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 maja 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 83 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 74,99 EUR a 86,66 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Projekty aktów prawnych dot. unijnej polityki klimatycznej przyjęte w kwietniu 2023 r. zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane wymienione poniżej akty prawne przyjęte przez Parlament Europejski oraz Radę UE w kwietniu 2023 r. wchodzące w skład unijnego pakietu Fit for 55 („Gotowi na 55”), który realizuje zwiększony unijny cel w zakresie ograniczania przez UE emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. 1)     Dyrektywa...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – kwiecień 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W kwietniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 maja 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 85,85 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75 EUR a 130 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Projekty aktów prawnych dot. unijnej polityki klimatycznej przyjęte w kwietniu 2023 r. przez Parlament Europejski i Radę UE

Na skutek stanowiska zajętego przez Parlament Europejski w dniu 18 kwietnia 2023 r. dotyczącego przyjęcia z poprawkami wniosków prawodawczych Komisji Europejskiej oraz zatwierdzenia stanowiska Parlamentu przez Radę UE w dniu 25 kwietnia 2023 r., obie instytucje prawodawcze UE przyjęły część aktów prawnych wchodzących w skład unijnego pakietu Fit for...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 26 kwietnia 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 83,31 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 75,06 EUR a 105 EUR za tonę CO2....

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – marzec 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W marcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 12 kwietnia 2023 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2023 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 93,90 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 84,87 EUR a 97,50 EUR za tonę...

więcej »

Wydanie bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na rok 2023

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowano wykaz instalacji z informacją o ostatecznej rocznej liczbie uprawnień do emisji przydzielonej instalacji, zatwierdzonej przez Komisję Europejską i ogłoszonej na podstawie art. 26e...

więcej »

Nowa analiza CAKE/KOBiZE/IOŚ-PIB dotycząca rozszerzenia systemu EU ETS o nowe sektory

Mamy przyjemność zaprezentować najnowszą analizę CAKE/KOBiZE pt. „VIIEW on EU ETS 2050: Changing the scope of the EU ETS” wykonaną w ramach projektu LIFE VIIEW 2050. Publikacja dostępna jest w języku angielskim. W analizie przedstawiono możliwości dojścia do neutralności klimatycznej zgodnie z celami określonymi w Europejskim Zielonym Ładzie. Analiza...

więcej »