Jesteś tutaj:

2006

Drukuj

KOMUNIKAT KASHUE NR 4/02-08-2006 (LCP)

W związku z pracami nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie informacji dotyczących dużych źródeł...

więcej »

KPRU na lata 2008-2012 przesłany do Komisji Europejskiej

W dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Ministrów zatwierdziła Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Plan ten stanowi propozycję rozdziału uprawnień oraz ustalenie liczby emisji dla Polski w drugim okresie handlu uprawnieniami do emisji. W dniu 30 czerwca 2006 plan ten został przedłożony do Komisji Europejskiej.  

więcej »

KOMUNIKAT KASHUE DOTYCZĄCY PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE NIE ZNALAZŁY SIĘ W REJESTRZE

KASHUE informuje prowadzących instalacje, które złożyły roczne raporty za 2005 rok i są wymienione w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień na 2005-2007 rok, a nie znalazły się w Krajowym Rejestrze Uprawnień w dniu 5 lipca 2006 roku, że decyzja o tymczasowym odstąpieniu od umieszczenia w rejestrze tych instalacji została podjęta w trybie roboczym przez...

więcej »

OSTATNI CYKL SZKOLENIOWY

Informujemy, że Krajowy Administrator Handlu Uprawnieniami do Emisji organizuje ostatni cykl szkoleniowy dotyczący Krajowego Rejestru Uprawnień.Szkolenia te są przeznaczone wyłącznie dla prowadzących instalacje, którzy jeszcze nie brali w nich udziału. Seminarium poprowadzi Przemysław Jędrysiak –  Kierownik Zespołu Krajowego Rejestru Uprawnień. Zainteresowanych...

więcej »

WARSZTATY SZKOLENIOWE O SYSTEMIE HANDLU EMISJAMI

W związku z daleko idącymi następstwami wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji,  Krajowy Administrator we współpracy z Ministerstwem Środowiska organizuje cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw objętych systemem, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zagadnień handlu emisjami. Szkolenie...

więcej »

SEMINARIUM DLA BIZNESU I PRZEMYSŁU -PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ I MECHANIZM CZYSTEGO ROZWOJU

10.00 – 10.15 Oficjalne otwarcie - Mechanizmy elastyczne Protokołu z Kioto  Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska  10.15 - 10.30Kluczowe wyniki spotkań UNFCCC w Montrealu i Bonn Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC 10.30 – 11.00Wytyczne dla wdrażania i procedury Artykułu 6 i Artykułu 12 Protokołu z Kioto  Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC 11.00 - 11.15Pytania...

więcej »

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ADMINISTRATORA SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE JESZCZE NIE ZŁOŻYŁY RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2005 ROK

Uprzejmie informujemy prowadzących instalacje wymienione w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień na 2005-2007 rok, w tym instalacje czasowo wykluczone, że wszystkie jeszcze nie przedłożone zweryfikowane raporty o emisjach za 2005 rok powinny zostać niezwłocznieprzekazane do KASHUE pocztą elektroniczną na adres email: raporty_roczne@kashue.pl oraz listownie...

więcej »

Terminy konsultacji - aktualizacja

Terminy konsultacji 1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców 01.06.2006 – czwartek godz. 16.00„NOT” ul. Czackiego 3/500-043 Warszawa2. Związek Pracodawców "Polskie Szkło" 05.06.2006 – poniedziałek  godz. 13.00Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ul. Kolektorska 4 01-692 Warszawatel....

więcej »

Terminy konsultacji aktualizacja

1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców 01.06.2006 – czwartek godz. 16.00„NOT” ul. Czackiego 3/500-043 Warszawa2. Związek Pracodawców "Polskie Szkło" 05.06.2006 – poniedziałek  godz. 12.00Instytut Ochrony Środowiska Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji ul. Kolektorska 4 01-692 Warszawatel. (0-22) 833-80-373. Związek...

więcej »

Nowelizacja „ustawy o handlu uprawnieniami do emisji…”

W związku z trwającymi pracami nad nowelizacją ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r., nr 281, poz. 2784), prosimy o przesyłanie wszelkich propozycji związanych z przedmiotem nowelizacji pocztą elektroniczną na adres nowelizacja@kashue.pl do dnia 8 czerwca...

więcej »