Jesteś tutaj:

Lata 2026-2030

Drukuj

Informacja o terminie składania wniosków

Wejście w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2024/873 z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2019/331 w odniesieniu do przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii (Dz.U. L, 2024/873, 4.4.2024,), rozpoczyna okres przygotowania wniosków o przydział...

więcej »

Przydziały uprawnień instalacje 2026-2030

    + Formularze do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030: Przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030 Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2026-2030 Wzór planu metodyki monitorowania dla 2026-2030 Wzór sprawozdania z weryfikacji dla 2026-2030 (dostępny wkrótce) Wzór planu neutralności klimatycznej   Dokumenty z wytycznymi...

więcej »

Zmiana rozporządzenia 2019/331 FAR

Spis treści: Zmiana rozporządzenia 2019/331 FAR Wniosek o przydział bezpłatnych uprawnień na lata 2026-2030 Wpływ zmiany rozporządzenia FAR na przydział bezpłatnych uprawnień Zmiany planu metodyki monitorowania Kto powinien złożyć Plan Neutralności Klimatycznej? Warunkowość przydziału bezpłatnych uprawnień   Zmiana rozporządzenia 2019/331 FAR   W...

więcej »