Jesteś tutaj:

Aktualności 2024

Drukuj

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września. Krajowy...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 28 lutego 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 54,94 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50,46 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 28 lutego 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 54,94 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50,46 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Raport z rynku CO2 – styczeń 2024

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – styczeń 2024”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W styczniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 14 lutego 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 54,07 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 52,03 EUR a 120 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Nowy numer „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Nr 4/2023

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z czwartym numerem publikacji pt. „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” przygotowanym przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Centrum Analiz Klimatyczno – Energetycznych. Publikacja dostępna jest w języku polskim.        „GO2’50. Klimat. Społeczeństwo. Gospodarka.” Przygotowanie i...

więcej »

Mechanizm CBAM – złożenie sprawozdania po terminie 31 stycznia 2024 r.

W związku z generowanymi przez rejestr przejściowy CBAM błędami oraz trudnościami z działaniem rejestru, Krajowy ośrodek informuje, że będzie możliwość złożenia sprawozdania CBAM za 4 kwartał 2023 r. również po terminie 31 stycznia 2024 r. Komisja Europejska poinformowała w opublikowanym komunikacie [komunikat dostępny tutaj], że od 1 lutego w rejestrze...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień EUA

W dniu 31 stycznia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła drugą w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 62,27 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 59,59 EUR a 72 EUR. Przychód ze sprzedaży...

więcej »

Film instruktażowy jak wypełnić raport CBAM

Celem ułatwienia sporządzenia raportu CBAM, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przygotował film instruktażowy pokazujący kolejne kroki przygotowania raportu. Instruktaż zawiera przykładowy raport obejmujący minimalny zakres informacji korzystając z wartości domyślnych opublikowanych przez KE – link do filmu. Uwaga: Część raportu dotycząca...

więcej »

Przypomnienie o odwołaniu upoważnienia na postawie art. 34a ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/2067

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie przypomina, że w związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Polski z dniem 1 lipca 2023 r. (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1118) wygasła...

więcej »

Mechanizm CBAM – błędy generowane przez rejestr przejściowy CBAM

W związku z generowanymi przez rejestr przejściowy CBAM błędami Krajowy ośrodek informuje, że rejestrem administruje i zarządza Komisja Europejska, a Krajowy ośrodek nie ma możliwości naprawienia zgłoszonych błędów. Stwierdzone błędy są zgłaszane Komisji Europejskiej w celu ich wyeliminowania. Komisja Europejska zadeklarowała w dn. 24.01.2024 r, że...

więcej »

Mechanizm CBAM – problem przy wpisywaniu kodów towarów przy przygotowaniu sprawozdania CBAM

Krajowy ośrodek informuje, że został zgłoszony w rejestrze przejściowym CBAM błąd, polegający na braku możliwości wyboru kodów CN towarów CBAM, pomimo że dany kod towaru jest objęty mechanizmem (problem dotyczy też kodów towarów, które można było wybrać wcześniej). Problem został zgłoszony Komisji Europejskiej. Krajowy ośrodek nie ma możliwości naprawienia...

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2023

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – grudzień 2023”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W grudniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen uprawnień EUA, najważniejsze wydarzenia miesiąca związane z funkcjonowaniem EU ETS...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 stycznia 2024 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2024 r. aukcję uprawnień EUA. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 310 000 uprawnień EUA. Cena rozliczenia aukcji została ustalona na poziomie 62,96 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 61,32 EUR a 120 EUR. Przychód ze...

więcej »

Zaktualizowany formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udostępniony został nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla operatorów statków powietrznych. Nowa struktura formularza obejmuje zmianę w szwajcarskim systemie handlu...

więcej »

Przypomnienie o obowiązku składania raportów dotyczących poziomów działalności (raporty ALC)

Uprzejmie przypominamy o obowiązku wynikającym z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2023 r. poz. 589 ze zm.) to jest przedłożenie do KOBiZE przez prowadzącego instalację, której przydzielono uprawnienia do emisji na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2024 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2023 oraz o zmianie dotychczasowego terminu rozliczenia emisji na dzień 30 września

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 589, ze zm., dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi,...

więcej »

Aktualizacja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka została zamieszczona zaktualizowana wersja formularza planu monitorowania wielkości emisji CO₂ dla instalacji w związku ze zmianami w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wprowadzonymi ustawą...

więcej »

Raport do Krajowej bazy za 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że 8.01.2024 r. w systemie Krajowej bazy zostanie uruchomiona możliwość wprowadzania raportu za 2023 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2022 r. poz. 673). Jednocześnie informujemy, że dla raportu za 2023 r. w systemie...

więcej »

Aktualizacja kalendarza aukcji na 2024 r. z uwagi na nowe rozporządzenia delegowane ws. aukcji uprawnień

W dniu 21 grudnia 2023 r., KE poinformowała w komunikacie o aktualizacji kalendarza aukcji na 2024 r. Opublikowany na stronach giełdy EEX nowy kalendarz aukcji na 2024 r. dla uprawnień EUA i uprawnień lotniczych EUAA uwzględnia wszystkie zmiany przyjęte w związku z wejściem w życie w dniu 21 grudnia 2023 r. nowego Rozporządzenia delegowanego Komisji...

więcej »