Jesteś tutaj:

2012

Drukuj

Wykorzystanie jednostek CER/ERU w systemie EU ETS - odpowiedzi na często zadawane pytania

W związku ze zbliżającym się końcem okresu rozliczeniowego 2008-2012 pojawia się co raz więcej pytań dotyczących możliwości wykorzystania jednostek CER/ERU przez prowadzących instalacje objęte systemem EU ETS do rozliczenia emisji. Dlatego mamy przyjemność zaprezentować Państwu dokument, zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Często...

więcej »

Zapisy dla prowadzących instalacje na szkolenie w związku z publikacją w dniu 12 lipca 2012 r. rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczących monitorowania emisji gazów cieplarnianych.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem ze strony prowadzących instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji, w dniu 30.08.2012 r., w Warszawie przy ulicy Plac Trzech Krzyży 3/5, w budynku Ministerstwa Gospodarki w sali „pod Kopułą”, przeprowadzi bezpłatne, jednodniowe szkolenie...

więcej »

Raport z rynku CO2 – lipiec 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w lipcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »

Publikacja na stronie Komisji Europejskiej przewodników oraz formularzy dotyczących monitorowania oraz raportowania emisji gazów cieplarnianych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 03.08.2012 r. na stronie Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm opublikowane zostały w wersji anglojęzycznej materiały dodatkowe w postaci przewodników i formularzy (m.in. formularz planu monitorowania) do opublikowanych...

więcej »

Zaprzestanie działalności lub częściowe zaprzestanie działalności przez instalacje objęte systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie 2013-2020

Na podstawie art. 10a ust. 19 dyrektywy 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 63.) został wprowadzony mechanizm korekty przydziału uprawnień...

więcej »

Warsztaty dotyczące monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz weryfikacji i akredytacji weryfikatorów

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, iż w związku z opublikowaniem w dniu 12.07.2012 r. w dzienniku urzędowym UE rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz w sprawie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów planuje przeprowadzić serię bezpłatnych warsztatów dla akredytowanych...

więcej »

Warsztaty „The role, state and future development of EU ETS”, 11 lipca 2012 r

W dniu 11 lipca 2012 r. w siedzibie KOBiZE odbyły się warsztaty dotyczące bieżącej sytuacji, przyszłości oraz roli Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (EU ETS) w redukcji emisji gazów cieplarnianych i ochronie klimatu, a także wpływu EU ETS na funkcjonowanie gospodarki. Spotkanie było współorganizowane przez Ministerstwo Środowiska,...

więcej »

Publikacja rozporządzeń Komisji Europejskiej w sprawie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz w sprawie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów

Uprzejmie informujemy, że w związku zapisami art. 14 i 15 Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE, zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23...

więcej »

Raport z rynku CO2 – czerwiec 2012

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – czerwiec 2012”, w którym prezentowe są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje się na temat kształtowania się i prognoz cen jednostek EUA/CER/ERU w czerwcu, wybrane, zbiorcze dane z rynku...

więcej »

Zakończenie prac nad rozporządzeniami Komisji Europejskiej, w sprawie monitorowania i raportowania emisji gazów cieplarnianych oraz w sprawie weryfikacji i akredytacji weryfikatorów.

Uprzejmie informujemy, że w związku zapisami art. 14 i 15 Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego    i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty i zmieniającej Dyrektywę Rady 96/61/WE, zmienioną Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia...

więcej »