Jesteś tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1576). Ww. ustawa wprowadza w art. 6 zmianę do ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do dnia 31 marca 2022 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2021 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 332 ze zm. dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi, do...

więcej »

Formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dla operatorów statków powietrznych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji” udostępniony został nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla dla operatorów statków powietrznych. Zmiana w strukturze formularza dostosowana została do nowego zakresu operacji...

więcej »

Aktualizacja formularza sprawozdania z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz sprawozdania z weryfikacji rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok.W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego...

więcej »

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

        W związku z informacją Komisji Europejskiej o zidentyfikowanych problemach z prawidłową klasyfikacją strumienia materiałów wsadowych – mocznik w sekcji B.7.(b) formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za 2021 rok, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Krajowego ośrodka w zakładce:...

więcej »

Aktualizacja formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 dla instalacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że Komisja Europejska udostępniła zaktualizowany formularz rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 potrzebny do sprawozdawczości wielkości emisji za 2021 rok. W związku z powyższym tłumaczenie tego formularza zostało udostępnione na stronie Krajowego ośrodka pod adresem:...

więcej »

Formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że trwają prace nad tłumaczeniem na język polski nowego formularza rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 oraz sprawozdania z weryfikacji potrzebnych do sprawozdawczości wielkości emisji CO2 za 2021 rok. Dalsze informacje odnośnie udostępnienia ww. formularzy rocznego...

więcej »

Komunikat ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami uprzejmie informuje, że na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska zamieszona została informacja ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS w odniesieniu do biomasy, wykorzystywanej na potrzeby energetyczne przez prowadzących...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku

Przypomnienie o konieczności złożenia wniosku o zatwierdzenie planu monitorowania zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że w dniu 10 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana...

więcej »