Jesteś tutaj:

Rejestr CBAM

Drukuj

Rejestr CBAM jest elektroniczną bazę danych (w okresie przejściowym „rejestr przejściowy CBAM”) utworzony w celu gromadzenia informacji. Dla okresu przejściowego został utworzony Rejestr przejściowy CBAM, który stanie się podstawą do ustanowienia rejestru CBAM.

W okresie przejściowym, zgłaszający objęty obowiązkiem sprawozdawczym będzie wykorzystywał rejestr przejściowy CBAM do celów:

  • składania sprawozdań CBAM w okresie przejściowym oraz
  • otrzymywania powiadomień związanych ze spoczywającymi na nim obowiązkami.

W okresie pełnego wdrożenia mechanizmu CBAM, podmioty objęte mechanizmem będą wykorzystywały rejestr CBAM do realizacji obowiązków wynikających z CBAM. Zgodnie z art. 14. Rozporządzenia CBAM, rejestr CBAM upoważnionych zgłaszających jest bazą danych w formie elektronicznej zawierającą dane dotyczące certyfikatów CBAM posiadanych przez upoważnionych zgłaszających CBAM. Komisja udostępnia informacje zawarte w rejestrze CBAM organom celnym i właściwym organom automatycznie i w czasie rzeczywistym. Rejestr CBAM zawiera zestawienia wraz z informacjami na temat każdego upoważnionego zgłaszającego CBAM, w szczególności:

  • imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz dane kontaktowe upoważnionego zgłaszającego CBAM;
  • numer EORI upoważnionego zgłaszającego CBAM (w celu uzyskania dostępu do rejestru CBAM jest konieczność posiadania nr EORI);
  • numer rachunku CBAM;
  • numer identyfikacyjny, cenę sprzedaży, datę sprzedaży, datę umorzenia, odkupu lub anulowania certyfikatów CBAM w odniesieniu do każdego upoważnionego zgłaszającego CBAM.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU