Aktualności

Drukuj

Giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2021 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r.

W dniu 22 lipca 2021 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała aktualizację kalendarza aukcji na 2021 r. oraz nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2022 r. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez KE, obydwa kalendarze aukcji uwzględniają operacje w rezerwie MSR do 31 sierpnia 2022 r. Należy przypomnieć, że po opublikowaniu przez KE w dniu 12 maja...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 21 lipca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 51,70 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 48 EUR a 58 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Wyjaśnienia dotyczące zasad wydawania instalacji uprawnień do emisji poczynając od roku 2021

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi informacji zawartych w wykazie instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną instalacji na lata 2021-2025, który został ogłoszony przez ministra właściwego ds. klimatu w dniu 7 lipca 2021 r. należy wyjaśniać, iż publikacja tego wykazu jest ostatnim etapem procesu określania przydziału...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 14 lipca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 52 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 48 EUR a 58 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – czerwiec 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – czerwiec 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W czerwcowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego dotyczące...

więcej »

Informacja o ogłoszeniu przez Ministra właściwego do spraw klimatu wykazu instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025

Informujemy, iż Minister właściwy do spraw klimatu ogłosił wykaz instalacji wraz z ostateczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025, zgodnie z art. 26e ust. 3 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2021 r. poz. 332 i 1047). Wykaz dostępny jest w Biuletynie Informacji...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 7 lipca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 53,98 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50 EUR a 60 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Analiza CAKE: Polska net-zero 2050

Na stronie climatecake.pl zostały zaprezentowane wyniki analizy pt. „Polska net-zero 2050: Mapa drogowa osiągnięcia wspólnotowych celów polityki klimatycznej dla Polski do 2050 r.”. W opracowaniu przeanalizowano możliwości przejścia do gospodarki neutralnej klimatycznie w Polsce zgodnie z celami polityki klimatycznej zadeklarowanymi w Europejskim Zielonym...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 30 czerwca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 55,57 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50 EUR a 59,50 EUR za tonę CO2....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 23 czerwca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 53,62 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 50 EUR a 58 EUR za tonę CO2. Przychód...

więcej »