Aktualności

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 3 marca 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 37,56 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 36,51 a 41 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Informacja o publikacji polskiej wersji językowej formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji

Informujemy, że w dziale „Materiały do pobrania/Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji” opublikowano polską wersję formularza planu monitorowania wielkości emisji dla instalacji, obowiązującą w czwartym okresie rozliczeniowym EU ETS. Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 38,42 EUR/EUA (czyli wyniosła dokładnie tyle samo co na poprzedniej aukcji), a zakres...

więcej »

Informacja o sposobie wypełniania raportu ALC w zakresie efektywności energetycznej

Szanowni Państwo Informujemy, iż opracowaliśmy poradnik o sposobie wypełniania raportu ALC w zakresie efektywności energetycznej . W poradniku omówiono praktyczne kwestie dotyczące wpływu efektywności energetycznej na dostosowanie przydziału uprawnień do emisji w latach 2021-2025, w szczególności sposób wypełnienia raportu o poziomach działalności. Poradnik...

więcej »

Informacja o składaniu raportu dotyczącego poziomu działalności dla instalacji nowych

Instalacją nową w okresie 2021-2025 jest instalacja, która uzyskała zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2019 r. i przed dniem 30 czerwca 2024 r. W przypadku instalacji nowych, które uzyskały zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych po dniu 30 czerwca 2019 r., i które były eksploatowane przynajmniej przez rok...

więcej »

Informacja o obowiązku składania raportu dotyczącego poziomu działalności

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1842 z dnia 31 października 2019 r. ustanawiającego zasady stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dalszych ustaleń dotyczących dostosowań przydziału bezpłatnych uprawnień do...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła trzecią w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 38,42 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 37a 45 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »

Raport z rynku CO2 – styczeń 2021

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – styczeń 2021”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W styczniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Ankieta na zlecenie KE dotycząca rezerwy stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve)

Serdecznie zapraszamy wszystkich prowadzących instalacje stacjonarne funkcjonujące w ramach systemu EU ETS do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie dotyczącej mechanizmu stabilności rynkowej MSR (ang. Market Stability Reserve). Celem ankiety jest poznanie opinii prowadzących instalacje na temat ich oczekiwań co do wpływu mechanizmu MSR na przyszłe ceny...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 lutego 2021 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła drugą w 2021 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 575 000 EUA. Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 37,70 EUR/EUA, a zakres ofert kształtował się między 36,50 a 45 euro za tonę CO2. Przychód...

więcej »