Aktualności

Drukuj

Raport z rynku CO2 – grudzień 2020

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – grudzień 2020”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W grudniowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Raport do Krajowej bazy za 2020 r.

W dniu 12.01.2021 r. na stronie internetowej Krajowej bazy https://krajowabaza.kobize.pl/ uruchomiona została możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy za 2020 r., o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1077). W celu ułatwienia...

więcej »

Nowy formularz raportu rocznego na temat wielkości emisji z operacji lotniczych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej udostępniona została polskojęzyczna wersja nowego formularza raportu rocznego na temat wielkości emisji dwutlenku węgla przeznaczonego dla operatorów statków powietrznych. Formularz zamieszczony został w dziale Monitorowanie, raportowanie, weryfikacja emisji w EU ETS...

więcej »

Publikacja nowelizacji rozporządzeń wykonawczych KE nr 2018/2066 oraz 2018/2067 i nowy formularz planu monitorowania

Krajowy ośrodek informuje, że 15.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ukazały się następujące zmiany rozporządzeń wykonawczych KE dotyczących monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji: Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE)  nr 2020/2085 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie zmian i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE)...

więcej »

Nowe wskaźniki emisyjności dla energii elektrycznej

Na podstawie informacji wprowadzonych przez podmioty korzystające ze środowiska do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2019 rok określono wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego:- na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej w źródłach spalania paliw,- na 1 MWh energii elektrycznej wyprodukowanej...

więcej »

Nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r.

W dniu 21 grudnia 2020 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała nowy kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2021 r. Giełda EEX będzie prowadziła aukcje EUA w ramach wspólnej platformy aukcyjnej UE (CAP3) w imieniu 25 państw członkowskich UE, państw EFTA EOG (461,1 mln uprawnień) oraz w ramach dwóch funduszy: Innowacyjnego i Modernizacyjnego (odpowiednio...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2020

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny „Raport z rynku CO2 – listopad 2020”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W listopadowym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Rozpatrywanie formularzy wniosków o otwarcie rachunku i aktualizację danych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. nowego rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2019/1122 z dnia 12 marca 2019 r. uzupełniającego dyrektywę 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do funkcjonowania Rejestru Unii (Dz. Urz. UE L 177 z 2.7.2019, str. 3)...

więcej »

Prace serwisowe w Rejestrze Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania informuje, że w związku ze zmianą  wersji systemu informatycznego Rejestru Unii, dostosowanej do rozpoczynającej się w dniu 1 stycznia 2021 r. następnej 4. fazy systemu EU ETS, w dniach od 31 grudnia br.- godz. 16:00 do 4 stycznia 2021 r.- godz. 13:00 będą przeprowadzane prace serwisowe. W wyżej wymienionym...

więcej »