Jesteś tutaj:

Materiały do pobrania w kategorii: Przydziały uprawnień - instalacje

Drukuj
+ Przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030

Formularze do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień 2026-2030:

Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2026-2030 v 20240422

Historia wersji

20240305

Pierwsza wersja

20240422

Korekty tłumaczenia

Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2026-2030 dla wodoru

Dodatkowy szablon BDR, szczególnie dla instalacji składających się z podinstalacji objętej wskaźnikiem emisyjności „Wodór” ORAZ wytwarzającej mieszaniny H2/CO (>60% obj. H2) zamiast czystego H2. Zapewnia prowadzącym te instalacje możliwość zgłaszania mieszanin wyprodukowanych w ramach wskaźnika emisyjności dla wodoru, które nie są objęte kodem CN dla wodoru, a zatem nie są objęte CBAM.

WSZYSCY pozostali prowadzący instalacje mogą w dalszym ciągu korzystać z podstawowej wersji szablonu BDR

Więcej informacji tutaj

 

Wzór planu metodyki monitorowania dla 2026-2030

Wzór sprawozdania z weryfikacji dla 2026-2030

Wzór planu neutralności klimatycznej

 

Dokumenty z wytycznymi (dostępne wkrótce)

 

Inne dokumenty

Baza wiedzy Komisji Europejskiej:

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation_en#documentation

 

Materiały ze szkolenia 25-04-2024 r.:

+Przydział bezpłatnych uprawnień 2021-2025

Formularze do wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień 2021-2025:

Wzór raportu dotyczącego danych bazowych dla 2021-2025

Wzór planu metodyki monitorowania dla 2021-2025

Wzór sprawozdania z weryfikacji dla 2021-2025

 

Dokumenty z wytycznymi

 

Inne dokumenty

Informacja o sposobie wypełniania raportu ALC w zakresie efektywności energetycznej

 

Lp. Nazwa kategorii
1 Korekty przydziałów
2 Ucieczka emisji
3 Derogacje
4 Wcześniejsze okresy
5 Przydziały uprawnień - instalacje „Lata 2021-2025”
6 Dostosowanie przydziału
7 Przydziały uprawnień - instalacje "Lata 2026-2030"