Jesteś tutaj:

Publikacja tłumaczenia roboczej wersji wytycznych dotyczących działań związanych z przepływem danych i systemem kontroli

Drukuj

NULL

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że przygotował robocze tłumaczenie na język polski dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dotyczące działań związanych z przepływem danych i systemem kontroli”. Tłumaczenie można znaleźć na stronie internetowej www.kobize, w zakładce „materiały do pobrania”.

Powyższe tłumaczenie zostało przygotowane przez Krajowy Ośrodek jako robocze tłumaczenie anglojęzycznej wersji wytycznych  nr. 6 „Guidance Document The Monitoring and Reporting Regulation – Data flow activities and control system” opublikowanych na stronie Komisji Europejskiej:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/documentation_en.htm
Wspomniane wytyczne służą wyjaśnieniu i lepszemu zrozumieniu zapisów opublikowanego w dniu 12 lipca 2012 r. rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 181/30 z 12.07.2012 r.) w kwestiach związanych z przepływem danych i systemem kontroli.
KOBiZE pragnie zaznaczyć, że przygotowane robocze tłumaczenie wytycznych może różnić się od ewentualnego tłumaczenia materiału przygotowanego przez Komisję Europejską.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU