Jesteś tutaj:

Propozycja prawna zmiany dotyczącej funkcjonowania operatorów statków powietrznych w systemie handlu uprawnieniami do emisji w 2012 i 2013 roku

Drukuj

NULL

W dniu 20 listopada 2012 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący czasowego zawieszenia rozliczania uprawnień do emisji przez operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji. Do niniejszego komunikatu załączona została propozycja tekstu decyzji komisji, która zawiera odpowiednie zapisy regulacyjne. Z bieżącym stanem prac na przedmiotową propozycją można zapoznać się na stronach Komisji Europejskiej pod adresem:

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm.

Przedmiotem tej regulacji będzie zawieszenie obowiązku raportowania emisji za 2012 rok, pochodzących z lotów, które rozpoczęły się lub zakończyły na terytorium krajów spoza Unii Europejskiej, w tym  krajów, które nie są członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) oraz mających podpisany Traktat Akcesyjny z Unią Europejską. Konsekwencją proponowanego zawieszenia będzie również brak obowiązku rozliczenia do dnia 30 kwietnia 2013 r. w rejestrze Unii emisji pochodzących ze wskazanych  powyżej lotów.

W przypadku operatorów statków powietrznych, którzy otrzymali już przydział uprawnień do emisji na rok 2012, możliwość skorzystania przez dany podmiot z takiego rozwiązania będzie jednak uwarunkowana zwrotem odpowiedniej liczby przyznanych uprawnień.

Krajowy ośrodek jednocześnie informuje, że będzie na bieżąco monitorował i publikował materiały związane z pracami dotyczącymi powyższych zagadnień.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU