Jesteś tutaj:

Opis projektu

Drukuj

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który będzie także odpowiedzialny za jego realizację. Wartość projektu to 10,4 mln zł. Wsparcie KE wynosi ok. 6,16 mln zł, a współfinansowanie z NFOŚiGW 2,09 mln zł. Projekt będzie realizowany od września 2017 r. do listopada 2020 r.

Podstawowym celem projektu jest budowa trwałego i kompleksowego systemu tworzenia oraz wymiany informacji i wiedzy, wspomagającego opracowywanie przekrojowych analiz skutków różnych rozwiązań w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Cele projektu wpisują się we wspieranie realizacji unijnej polityki przeciwdziałania zmianom klimatu, wspomagają wdrażanie pakietu energetyczno-klimatycznego 2020 oraz ram polityki klimatycznej UE do 2030 roku, także w perspektywie strategii długookresowej do 2050 r.

W ramach projektu powstanie warsztat analityczny, składający się z globalnego modelu równowagi ogólnej (CGE) oraz współpracujących z nim modeli sektorowych energii, rolnictwa i transportu. Narzędzia modelowe będą budowane przez wysokiej klasy specjalistów, którzy w efekcie realizacji całego przedsięwzięcia stworzą kompleksowy i trwały zespół, zdolny do stałego wspierania grupy docelowej i interesariuszy projektu. Jednocześnie w KOBiZE tworzy się możliwość pracy i rozwoju dla ekspertów i naukowców posiadających wiedzę w zakresie budowy, obsługi i wykorzystania analitycznych modeli ekonomicznych i sektorowych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu na adres
e-mail: strategie@kobize.pl.

 

Projekt pn. „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej (LIFE Climate CAKE PL)” jest dofinansowany z środków unijnych z programu LIFE i współfinansowany z środków krajowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU