Jesteś tutaj:

2013

Drukuj

Planowane prace techniczne

W związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi w dniach 27.12.2013 od godz. 10  do  29.12.2013 do godz. 10.00 u niektórych użytkowników może nastąpić przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy. Przerwa ta w większości przypadków nie powinna trwać dłużej niż kilka godzin. Jednakże ze względu na specyfikę przeprowadzanych prac zakłada się, że dla...

więcej »

Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zamieszcza dokument: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2011 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2014.Dokument ten dostępny jest także w zakładce: Materiały do pobrania.

więcej »

Aktualizacja polskiej wersji formularza sprawozdania z weryfikacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zaktualizował polską wersję formularza sprawozdania z weryfikacji, przygotowaną przez Komisję Europejską, która będzie służyć do weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w III okresie rozliczeniowym EU ETS (2013...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

Aukcja polskich uprawnień do emisji Dnia 16 grudnia 2013 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła ostatnią w 2013 roku aukcję uprawnień do emisji (EUA) na rynku pierwotnym. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 660 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji,...

więcej »

Opóźnienia w wykonywaniu transakcji w Rejestrze Unii

Krajowy Ośrodek przypomina, że w związku ze zbliżającymi się dniami świątecznymi czas przetwarzania transakcji w Rejestrze Unii ulegnie wydłużeniu. Ponadto, ze względu na przerwę w funkcjonowaniu Międzynarodowego Dziennika Transakcji (ITL) transfery przy użyciu jednostek Kioto (CER, ERU) nie będą przetwarzane w dniach 30.12.2013 r. - 1.01.2014 r.W związku...

więcej »

Raport z rynku CO2 – listopad 2013

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – listopad 2013”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje temat kształtowania się cen jednostek EUA/CER w listopadzie, wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego:...

więcej »

Publikacja polskich wersji formularzy raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że na stronie internetowej: www.kobize.pl, w zakładce „materiały do pobrania” zamieścił polską wersję formularzy raportu rocznego oraz sprawozdania z weryfikacji, przygotowaną przez Komisję Europejską, które będą służyć do raportowania i weryfikacji emisji gazów cieplarnianych w III okresie...

więcej »

Formularz oświadczenia o aktualności danych

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 25 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 389/20131 oraz pkt 8 ust. 3 i 4 Regulaminu otwierania, administrowania i utrzymywania rachunków w Rejestrze Unii, posiadacze rachunków do 31 grudnia każdego roku potwierdzają, że informacje dotyczące ich rachunku są nadal kompletne,...

więcej »

Planowane prace techniczne

W związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi w dniach 11.12.2013 od godz. 12  do  13.12.2013 do godz. 12.00 u niektórych użytkowników może nastąpić przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy. Przerwa ta w większości przypadków nie powinna trwać dłużej niż kilka godzin. Jednakże ze względu na specyfikę przeprowadzanych prac zakłada się, że dla...

więcej »

Ogłoszenie o wynikach aukcji uprawnień do emisji EUA z okresu rozliczeniowego 2013-2020

Aukcja polskich uprawnień do emisji Dnia 9 grudnia 2013 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną aukcję uprawnień do emisji (EUA) na rynku pierwotnym. Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 3 660 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło...

więcej »