Jesteś tutaj:

Komunikaty

Drukuj

Informacje praktyczne

W Polsce organem odpowiedzialnym za administrowanie systemem monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji CO2 z międzynarodowego transportu morskiego jest Polski Rejestr Statków S.A. (www.prs.pl; dalej: PRS). PRS, spełniając wymogi wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego oraz z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/2072 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie czynności weryfikacyjnych i akredytacji weryfikatorów zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/757, będzie pełnił rolę weryfikatora, realizując zadania polegające na:

  • sprawdzaniu planów monitorowania;
  • weryfikacji raportów rocznych dotyczących emisji CO2;
  • uczestnictwu w kontaktach z właścicielami  i operatorami statków pływających pod polską banderą;
  • wystawianiu wymaganych dokumentów zgodności.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących funkcjonowania systemu prosimy o kontakt telefoniczny z PRS pod numerami telefonów: 58 346 17 00 i 58 751 11 00 lub drogą elektroniczną na adres: mailbox@prs.pl.

Krajowy ośrodek informuje jednocześnie, że cała obecnie dostępna dokumentacja dotycząca kwestii ograniczania emisji CO2 z międzynarodowego transportu morskiego znajduje się na stronie Komisji Europejskiej w sekcji Reducing emissions from the shipping sector, znajdującej się pod następującym adresem:

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/shipping_en#tab-0-0 

Harmonogram najważniejszych działań podmiotów objętych mechanizmem MRV

Harmonogram najważniejszych działań podmiotów objętych mechanizmem MRV 

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU