Jesteś tutaj:

Cele projektu

Drukuj

Cele cząstkowe obejmują:

  1. Opracowanie i upowszechnienie wysokiej jakości informacji i danych w zakresie trzech wyżej wymienionych pakietów roboczych, w tym zastosowanie zaawansowanego modelowania (CGE, modele energetyczne i transportowe) w oparciu o wiedzę i doświadczenie zespołu ekspertów Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE) oraz wykorzystanie sieci interesariuszy (np. przedstawicieli sektorów, organizacji pozarządowych, ekspertów ETS itp.).
  2. Dostarczenie wysokiej jakości, przystępnie przedstawionych informacji i danych na temat trzech wyżej wymienionych pakietów roboczych Komisji Europejskiej, europejskiej i międzynarodowej administracji publicznej, decydentom, organizacjom pozarządowym, podmiotom prywatnym i społeczeństwu.
  3. Budowanie szerszych i silniejszych międzynarodowych sieci ekspertów w celu wymiany oraz rozpowszechniania wysokiej jakości informacji i danych na temat oceny EU ETS, a także tworzenia międzynarodowego wsparcia politycznego dla EU ETS i innych mechanizmów wyceny emisji dwutlenku węgla.
  4. Rozbudowanie i zastosowanie modeli sektorowych oraz makroekonomicznych opracowanych w CAKE w celu określenia i włączenia do modeli obecnych, a także potencjalnych przyszłych instrumentów i mechanizmów, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie EU ETS w kontekście prac badawczych w ramach Projektu.
  5. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez szerokie rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji i danych, co prowadzi do lepszego zrozumienia mechanizmów kształtujących EU ETS, ewolucji systemu, a także promowanie innych polityk cenowych i rynków uprawnień do emisji.
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU