Jesteś tutaj:

Aktualności 2019

Drukuj

Cztery projekty rozporządzeń określających zasady funkcjonowania Rejestru Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 9.01.2019 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej cztery projekty aktów delegowanych:  - rozporządzenia delegowanego uzupełniającego Dyrektywę 2003/87/WE dotyczącego funkcjonowania Rejestru Unii w obrębie systemu handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS...

więcej »

Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2030

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała finalny projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR - Free Allocation Rules). Projekt został przetłumaczony...

więcej »

Przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami do Emisji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »