Jesteś tutaj:

Nowe obowiązki nałożone na niektórych uczestników EU ETS związanych z dyrektywą MIFID II

Drukuj

Przypominamy, że zostały już tylko niespełna 2 tygodnie tj. do dnia 30 kwietnia br. na złożenie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zawiadomienia o wyłączeniu spod rygoru stosowania dyrektywy MiFID II.

Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów w Polsce, które nabywają uprawnienia EUA na rynku terminowym (futures, forward), a także zawierające transakcje na instrumentach pochodnych za pośrednictwem domu maklerskiego, czy z powiązaną spółką (automatycznie wyłącząne spod stosowania dyrektywy MiFID II są jedynie podmioty wykonujące transakcje wyłącznie na własny rachunek, na rynku spotowym - takie podmioty nie muszą nic zgłaszać do UKNF). Podmioty, które chcą skorzystać z wyłączenia muszą przeprowadzać okresowy test udziału w rynku oraz działalności dodatkowej (ang. ancillary activity). Takie działanie ma na celu wykazanie, że ich działalność transakcyjna jest działalnością dodatkową. Procedura obliczania „rozmiaru działalności” wyjaśniona jest w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2017/592. Z ww. procedury  wynika, że np. dla 2019 r., czyli roku w którym instalacja będzie korzystać z wyłączenia, obliczeń rozmiaru działaności należy dokonać dla trzech poprzednich lat, czyli dla roku 2016, 2017 i 2018.

Obowiązek złożenia odpowiedniego zawiadomienia do UKNF wynika bezpośrednio z art. 70 ust. 1f ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - „(…) W przypadku zamiaru korzystania z takiego wyłączenia w następnym roku kalendarzowym podmioty te przekazują Komisji informację o takim zamiarze w terminie miesiąca od dnia dokonania obliczenia, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia 2017/592, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia roku, w którym korzystają z tego wyłączenia (…)

Jeżeli dany podmiot nie zdąży spełnić stosownych formalności do dnia 30 kwietnia br., to najprawdopodobniej będzie musiał zaprzestać transakcji na instrumentach finansowych w 2019 r., a w najgorszym przypadku zapłacić dużą karę (nawet 5 mln zł), ponieważ może być to potraktowane przez UKNF jako działalność inwestycyjna bez licencji.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UKNF

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU