Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 13 marca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 259 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

WAŻNA INFORMACJA O PRZYDZIALE BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA LATA 2021-2030 - FORMULARZE DO ZBIERANIA DANYCH

W dniu 28 lutego 2019 r. weszło w życie rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR – Free Allocation Rules)  Według artykułu...

więcej »

Ponownie przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnienia do emisji gazów cieplarniach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji dla operatorów statków powietrznych na lata 2021 – 2030

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 6 marca br. na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska opublikowany został komunikat dotyczący składania przez operatorów statków powietrznych wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2021 – 2030.   Link do komunikatu: https://www.gov.pl/web/srodowisko/wnioski-o-przydzial-nieodplatnych-uprawnien-do-emisji-na-lata-2021-2030-dla-operatorow-statkow-powietrznych

więcej »

PUBLIKACJA ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCEGO ZASADY PRZYDZIAŁU BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA OKRES ROZLICZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

Informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej....

więcej »

Krajowa baza

Mamy przyjemność poinformować, że dla podmiotów korzystających ze środowiska zarejestrowanych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji w systemie Krajowej bazy została dodana zakładka Opłaty. W zakładce tej uruchomiono funkcjonalność pozwalającą na wygenerowanie wykazu, w formacie pliku Word, zawierającego informacje i dane...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 27 lutego 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 262 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Komunikat

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi wprowadzania raportów do Krajowej bazy po dniu 28 lutego 2019 r. informujemy, że po tym terminie będzie nadal istniała techniczna możliwość wprowadzania raportu do Krajowej bazy do KOBiZE na dotychczasowych zasadach.

więcej »

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA LATA 2021-2025

W związku ze zbliżającym się procesem zbierania danych do określenia przydziałów bezpłatnych uprawnień na lata 2021-2025, udostępniamy Państwu, wyłącznie w celach informacyjnych i zapoznawczych, dokumenty, które będą współtworzyć wniosek o przydział uprawnień do emisji. Dokumenty w anglojęzycznej wersji pdf dotyczą następujących projektów formularzy: plan...

więcej »

Raport z rynku CO2 – styczeń 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – styczeń 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w styczniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »