Jesteś tutaj:

Warsztaty dla prowadzących instalacje dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w IV okresie rozliczeniowym

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8, 10 oraz 12 kwietnia 2019 r. (od godziny 10.00) w Ministerstwie Środowiska, przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zostaną zorganizowane warsztaty dla prowadzących instalacje w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod adresem:

https://www.gov.pl/web/srodowisko/warsztaty-dla-prowadzacych-instalacje-dot-zasad-przyznawania-bezplatnych-uprawnien-do-emisji-na-podstawie-art-10a-dyrektywy-200387we-w-iv-okresie-rozliczeniowym

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU