Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 13 lutego 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła trzecią w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).   Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 954 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Szkolenie z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach: - 21.02.2019 r. (czwartek); - 27.02.2019 r. (środa). Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej...

więcej »

Szkolenie z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach: 13.02.2019 r. (środa); 15.02.2019 r. (piątek). Szkolenia przeprowadzane będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 30 stycznia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła drugą w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 436 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2067 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawia przepisy dotyczące weryfikacji wielkości emisji gazów cieplarnianych z instalacji i operacji lotniczych oraz tonokilometrów z operacji lotniczych,...

więcej »

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012 ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 16 stycznia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła pierwszą w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 10 328 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Raport z rynku CO2 – grudzień 2018

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – grudzień 2018”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w grudniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Cztery projekty rozporządzeń określających zasady funkcjonowania Rejestru Unii

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje, że w dniu 9.01.2019 r. Komisja Europejska opublikowała na swojej stronie internetowej cztery projekty aktów delegowanych:  - rozporządzenia delegowanego uzupełniającego Dyrektywę 2003/87/WE dotyczącego funkcjonowania Rejestru Unii w obrębie systemu handlu uprawnieniami do emisji - EU ETS...

więcej »

Projekt Rozporządzenia w sprawie zasad przydziału uprawnień do emisji na lata 2021-2030

Komisja Europejska na swoich stronach internetowych opublikowała finalny projekt Rozporządzenia w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (tzw. FAR - Free Allocation Rules). Projekt został przetłumaczony...

więcej »