Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Nowe obowiązki nałożone na niektórych uczestników EU ETS związanych z dyrektywą MIFID II

Przypominamy, że zostały już tylko niespełna 2 tygodnie tj. do dnia 30 kwietnia br. na złożenie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zawiadomienia o wyłączeniu spod rygoru stosowania dyrektywy MiFID II. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich podmiotów w Polsce, które nabywają uprawnienia EUA na rynku terminowym (futures, forward), a także zawierające...

więcej »

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z decyzją dyrektora IOŚ-PIB dzień 19 kwietnia 2019 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy w IOŚ-PIB. W związku z powyższym, w tym dniu transakcje w Rejestrze Unii nie będą przetwarzane oraz nie będzie świadczone wsparcie dla użytkowników systemu. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w planowanych przez Państwa transakcjach...

więcej »

Raport z rynku CO2 – marzec 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – marzec 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w marcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 10 kwietnia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 978 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Procedura składania wniosków o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

Prowadzący instalacje składa wniosek o przydział uprawnień do emisji, na produkcję inną niż produkcja energii elektrycznej, w terminie przed dniem 30 maja 2019 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych...

więcej »

Warsztaty dla prowadzących instalacje dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w IV okresie rozliczeniowym

Uprzejmie informujemy, że w dniach 8, 10 oraz 12 kwietnia 2019 r. (od godziny 10.00) w Ministerstwie Środowiska, przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, zostaną zorganizowane warsztaty dla prowadzących instalacje w związku z wejściem w życie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r....

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 27 marca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 093 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Ponowne przypomnienie o konieczności złożenia do 31 marca 2019 roku zweryfikowanego rocznego raportu na temat wielkości emisji CO2 za rok 2018 przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych objętych Systemem Handlu Uprawnieniami

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami przypomina, że zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1201, dalej: ustawa) prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest zobowiązany do przedłożenia Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania...

więcej »

POLITYKA KLIMATYCZNA Z PERSPEKTYWY POLSKI

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować pakiet publikacji związanych z polityką klimatyczną z perspektywy Polski: Klimat dla Polski – Polska dla klimatu: 1988-2018-2050. Krótka historia działań i wyzwania na rzecz ochrony klimatu w Polsce. Korzyści środowiskowe wynikające z redukcji zanieczyszczeń powietrza towarzyszących emisji CO2. Analiza z...

więcej »

Raport z rynku CO2 – luty 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – luty 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lutym oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i...

więcej »