Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE

Na stronie climatecake.pl została opublikowana pierwsza analiza, przygotowana w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL realizowanego w siedzibie KOBiZE (IOŚ-PIB), przy zastosowaniu modelu d-PLACE pt.: „Ryzyko ucieczki emisji w kontekście zwiększenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych UE”. Publikacja składa się z dwóch dokumentów – pełnej analizy...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 3 lipca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 821 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Planowane prace techniczne

W związku z przeprowadzanymi pracami technicznymi w dniu 28.06.2019 od godz. 13 u niektórych użytkowników może nastąpić przerwa w dostępie do systemu Krajowej bazy. Przerwa ta w większości przypadków nie powinna trwać dłużej niż kilka godzin. Jednakże ze względu na specyfikę przeprowadzanych prac zakłada się, że dla niektórych użytkowników może trwać...

więcej »

Publikacja nowego formularza planu monitorowania wielkości emisji rocznych z operacji lotniczych w ramach systemu EU ETS oraz mechanizmu CORSIA

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami informuje, że na stronie www.kobize.pl w zakładce Materiały do pobrania w kategorii: Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji udostępniony został formularz planu monitorowania wielkości emisji pochodzących z operacji lotniczych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz...

więcej »

Informacje na temat planów metodyki monitorowania w zakresie udoskonaleń

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, że nie ma wymogu składania raportów w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania w odniesieniu do planu metodyki monitorowania, obejmującego monitorowanie poziomów działalności, przepływów energii i emisji na poziomie podinstalacji, służącego jako podstawa do sporządzania raportów dotyczących danych podstawowych...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 19 czerwca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 328 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Raport z rynku CO2 – maj 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – maj 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w maju oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego i wtórnego...

więcej »

Informacja o zamieszczeniu poradnika dla organów ochrony środowiska na stronie Rejestru średnich źródeł spalania paliw.

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu na stronie Rejestru średnich źródeł spalania paliw przygotowanego przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami poradnika dla organów ochrony środowiska, opracowanego w uzgodnieniu z Departamentem Ochrony Powietrza i Klimatu Ministerstwa Środowiska, w którym są zawarte wyjaśnienia w zakresie przepisów...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 5 czerwca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 7 045 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień lotniczych (EUAA)

W dniu 22 maja 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła jedyną w 2019 r. aukcję uprawnień lotniczych (EUAA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 112 500 uprawnień EUAA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia lotnicze, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 512 500. Popyt na uprawnienia EUAA był ponad...

więcej »