Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 22 maja 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 305 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Bilans mierzalnego ciepła netto - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi bilansu mierzalnego ciepła netto na potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025, poniżej przekazujemy prezentację na ten temat oraz formularz raportu o danych podstawowych dotyczący ciepłowni, w którym wprowadzono przykładowe dane dotyczące bilansu mierzalnego...

więcej »

Raport z rynku CO2 – kwiecień 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – kwiecień 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w kwietniu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Wielkość emisji w 2018 roku w EU ETS

W związku z zakończeniem okresu przekazywania zweryfikowanych raportów rocznych na temat wielkości emisji CO2 za 2018 rok z instalacji i od operatorów statków powietrznych uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) Krajowy ośrodek przedstawia krótkie, tabelaryczne, podsumowanie wielkości emisji CO2 w 2018 roku w podziale na poszczególne...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 8 maja 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 9 347 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był ponad...

więcej »

Doprecyzowanie kwestii dotyczących zakresu podmiotowego wyłączeń spod przepisów Dyrektywy MIFID II

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zakresu podmiotowego wyłączeń spod przepisów Dyrektywy MIFID II, Krajowy ośrodek pragnie przedstawić następujące wyjaśnienia i doprecyzowania, kierując się swoją najlepszą wiedzą. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych...

więcej »

Narzędzie dotyczące kogeneracji - przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na okres 2021-2025 - aktualziacja

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu stosowania narzędzia dotyczącego kogeneracji potrzeby sporządzenia wniosku o przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na lata 2021-2025 poniżej przekazujemy stosowne informacje.  Narzędzie dotyczące kogeneracji w rozporządzeniu FAR Zgodnie z sekcją 8 Załącznika VII rozporządzenia FAR - ZASADY PRZYPISYWANIA...

więcej »

Przydział uprawnień do emisji w 2019 r. w związku z realizacją zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym

  W dniu 24-25.04.2019 r. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 16.04.2019 r. Wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji do wydania w 2019 roku wydał uprawnienia...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 24 kwietnia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 547 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był...

więcej »

Informacja o zamieszczonej prezentacji z warsztatów w Ministerstwie Środowiska

Informujemy o umieszczeniu na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska prezentacji przygotowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami z warsztatów dla prowadzących instalacje dot. zasad przyznawania bezpłatnych uprawnień do emisji na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE w IV okresie rozliczeniowym, które odbyły się w dniach...

więcej »