Jesteś tutaj:

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ADMINISTRATORA SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRE JESZCZE NIE ZŁOŻYŁY RAPORTÓW ROCZNYCH ZA 2005 ROK

Drukuj

NULL

Uprzejmie informujemy prowadzących instalacje wymienione w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień na 2005-2007 rok, w tym instalacje czasowo wykluczone, że wszystkie jeszcze nie przedłożone zweryfikowane raporty o emisjach za 2005 rok powinny zostać niezwłocznie
przekazane do KASHUE pocztą elektroniczną na adres email: raporty_roczne@kashue.pl oraz listownie na adres: Instytut Ochrony Środowiska, KASHUE, ul. Kolektorska 4, 01-692 Warszawa.

Nie przekazanie raportów przez część prowadzących instalacje uniemożliwia uruchomienie Krajowego Rejestru, a tym samym rozpoczęcie funkcjonowania systemu.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU