Jesteś tutaj:

SEMINARIUM DLA BIZNESU I PRZEMYSŁU -PROJEKTY WSPÓLNYCH WDROŻEŃ I MECHANIZM CZYSTEGO ROZWOJU

Drukuj

NULL

10.00 – 10.15
Oficjalne otwarcie - Mechanizmy elastyczne Protokołu z Kioto 
Prof. Jan Szyszko, Minister Środowiska 

10.15 - 10.30
Kluczowe wyniki spotkań UNFCCC w Montrealu i Bonn
Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC
10.30 – 11.00
Wytyczne dla wdrażania i procedury Artykułu 6 i Artykułu 12 Protokołu z Kioto 
Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC
11.00 - 11.15
Pytania i odpowiedzi, Dyskusja

11.15 – 11.30
Przerwa na kawę

11.30 – 11.45
Komitet Zarządzający CDM – podsumowanie i przegląd jego decyzji, działań oraz przyszłe działania
Janos Pasztor, Sekretariat UNFCCC
11.45 - 12.00
Pytania i odpowiedzi, Dyskusja
12.00 – 12.30     
Komitet Nadzorujący JI – podsumowanie i przegląd jego decyzji, działań oraz przyszłe działania
Daniela Stoycheva, Przewodnicząca Komitetu Nadzorującego JI
12.30 – 12.45
Pytania i odpowiedzi, Dyskusja

12.45 – 13.00
Przerwa na kawę

13.00 – 13.30
Projekty Wspólnych Wdrożeń (JI) w Polsce, doświadczenia – proces zatwierdzania i zatwierdzone projekty
Agnieszka Gałan, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - KASHUE
13.30 – 13.45
Pytania i odpowiedzi, Dyskusja
13.45 – 14.15
Możliwości CDM i JI dla Polski
Olaf Kopczyński, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji - KASHUE
14.15 – 14.30
Pytania i odpowiedzi, Dyskusja
14.30 – 15.00
Podsumowanie i zamknięcie seminarium

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU