Jesteś tutaj:

KPRU na lata 2008-2012 przesłany do Komisji Europejskiej

Drukuj

NULL

W dniu 27 czerwca 2006 roku Rada Ministrów zatwierdziła Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO2 na lata 2008-2012. Plan ten stanowi propozycję rozdziału uprawnień oraz ustalenie liczby emisji dla Polski w drugim okresie handlu uprawnieniami do emisji. W dniu 30 czerwca 2006 plan ten został przedłożony do Komisji Europejskiej.

 
ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU