Jesteś tutaj:

WARSZTATY SZKOLENIOWE O SYSTEMIE HANDLU EMISJAMI

Drukuj

NULL

W związku z daleko idącymi następstwami wprowadzenia systemu handlu uprawnieniami do emisji,  Krajowy Administrator we współpracy z Ministerstwem Środowiska organizuje cykl bezpłatnych warsztatów szkoleniowych dla przedstawicieli przedsiębiorstw objętych systemem, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę dotyczącą zagadnień handlu emisjami. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim do prowadzących instalację, którzy do 31 marca 2006 roku nie przesłali raportów rocznych bądź nie przedstawili lub miały kłopoty w przedstawieniu informacji zg. z Rozp. MŚ z dnia 7 marca 2006 roku    ( http://www.mos.gov.pl/she/polskie_akty_prawne/index.shtml )

Szkolenie będzie obejmowało podstawowe prawa i obowiązki prowadzących instalacje uczestniczących bądź którzy będą uczestniczyć w systemie handlu emisjami.

Warsztaty będą miały miejsce w siedzibie Krajowego Administratora w Warszawie przy ulicy Kolektorskiej 4.
Prosimy o zgłaszanie wydelegowanego przedstawiciela firmy do udziału w szkoleniu na adres e-mail: monika.slusarska@kashue.pl lub faksem pod numer 0-22 833 80 37

Daty warsztatów szkoleniowych:
30/06/2006  
04/07/2006  
06/07/2006  
11/07/2006  
13/07/2006  
14/07/2006  
18/07/2006  
20/07/2006  
21/07/2006  
25/07/2006  
27/07/2006  
28/07/2006 
Godzina rozpoczęcia wykładów -  11.00

Lista osób na poszczególne szkolenia będzie potwierdzana telefonicznie lub e-mailem..

Program szkolenia:
• Regulacje prawne w zakresie wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – w tym prawa i obowiązki uczestników systemu, wynikające z ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji;
• Przydział i dysponowanie uprawnieniami w ramach wspólnotowego systemu, zasady funkcjonowania grupy instalacji;
• Sposób monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem, a w tym: sposób monitorowania wielkości emisji z instalacji prowadzących procesy spalania paliw oraz z instalacji technologicznych z poszczególnych rodzajów działalności objętych systemem;
• Wymagania związane ze sporządzaniem rocznych raportów – zakres informacji, forma, układ oraz weryfikacja rocznych raportów;
• Informacja o planowanych zmianach w rozporządzeniu o sposobie monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem.
• Zadania Krajowego Administratora i jego rola w systemie handlu uprawnieniami do emisji.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU