Jesteś tutaj:

Terminy konsultacji aktualizacja

Drukuj

NULL

1. Polska Izba Przemysłu Chemicznego – Związek Pracodawców 01.06.2006 – czwartek godz. 16.00
„NOT” ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
2. Związek Pracodawców "Polskie Szkło" 05.06.2006 – poniedziałek  godz. 12.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
3. Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej i Silikatów 06.06.2006 – wtorek godz. 10.30
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
4. Stowarzyszenie Producentów Cementu 06.06.2006 – wtorek godz. 13.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
5. Stowarzyszanie Papierników Polskich 06.06.2006 –wtorek godz. 15.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
6. Krajowe Zrzeszenie Producentów Materiałów Budowlanych „CERBUD” 07.06.2006 –środa godz. 10.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
7. Izba Gospodarcza CIEPŁOWNICTWO POLSKIE. 07.06.2006 – środa godz. 12.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
8. Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych 08.06.2006 –czwartek godz. 10.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
9. Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa 08.06.2006 –czwartek godz. 12.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
10. FORUM CO2 08.06.2006 –czwartek godz. 15.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
11. Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie 12.06.2006 –poniedziałek  godz. 10.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
12. Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce 12.06.2006 – poniedziałek godz. 13.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
13. Związek Producentów Cukru w Polsce
 12.06.2006 –poniedziałek  godz. 15.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
14. Konfederacja Pracodawców Polskich 13.06.2006 – wtorek godz. 12.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
15. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego 13.06.2006 – wtorek godz. 14.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
16. Instytut na Rzecz Ekorozwoju 14.06.2006 – środa godz. 10.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
17. Techniczna Grupa Robocza ds. Przemysłu Koksowniczego - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 14.06.2006 – środa godz. 12.00
Instytut Ochrony Środowiska
Krajowy Administrator
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji
ul. Kolektorska 4
01-692 Warszawa
tel. (0-22) 833-80-37
18. Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU