Jesteś tutaj:

KOMUNIKAT KASHUE NR 4/02-08-2006 (LCP)

Drukuj

NULL

W związku z pracami nad sposobem realizacji wymagań Dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczania emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw i dyspozycją Ministerstwa Środowiska, Krajowy Administrator Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji zwraca się z uprzejmą prośbą o nadesłanie informacji dotyczących dużych źródeł spalania paliw (dla instalacji o mocy cieplnej w paliwie powyżej 50 MW).

Jeżeli moc cieplna w paliwie Państwa instalacji wynosi 50 MW lub więcej, prosimy o wypełnienie ankiety umieszczonej poniżej i nadesłanie jej w wersji elektronicznej w do 28 sierpnia 2006 r., na adres

 W przypadku szczegółowych pytań dotyczących zakresu ankiety, prosimy o kontakt z prof. Januszem Lewandowskim z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej (jlew@itc.pw.edu.pl), który wykonuje na potrzeby Ministerstwa Środowiska analizę sposobu realizacji wymagań dyrektywy 2001/80/WE. W przypadku pytań technicznych dotyczących sposobu wypełniania ankiety, proszę kontaktować się z Krzysztofem Lisem (krzysztof.lis@kashue.pl , (22) 833 27 42).

krzysztof.lis@kashue.pl .

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU