Jesteś tutaj:

PUBLIKACJA ROZPORZĄDZENIA OKREŚLAJĄCEGO ZASADY PRZYDZIAŁU BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA OKRES ROZLICZENIOWY ROZPOCZYNAJĄCY SIĘ DNIA 1 STYCZNIA 2021 R.

Drukuj

Informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. opublikowano Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2019/331 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału uprawnień do emisji w całej Unii na podstawie art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Link do publikacji:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.059.01.0008.01.POL

 

Dokument ten dostępny jest również w dziale: Prawo/Prawo europejskie.

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU