Jesteś tutaj:

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU BEZPŁATNYCH UPRAWNIEŃ DO EMISJI NA LATA 2021-2025

Drukuj

W związku ze zbliżającym się procesem zbierania danych do określenia przydziałów bezpłatnych uprawnień na lata 2021-2025, udostępniamy Państwu, wyłącznie w celach informacyjnych i zapoznawczych, dokumenty, które będą współtworzyć wniosek o przydział uprawnień do emisji. Dokumenty w anglojęzycznej wersji pdf dotyczą następujących projektów formularzy:

Jednocześnie podkreślamy, że nie są to finalne wersje formularzy. O opublikowaniu ostatecznych wersji formularzy poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Ponadto informujemy, że Komisja Europejska publikuje wytyczne odnoszące się do nowych zasad przydziałów, które będą obowiązywać w IV okresie rozliczeniowym EU ETS. Wytyczne, w angielskiej wersji językowej, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1 w sekcji Phase 4 (2021-2030): Guidance documents, Baseline Data Report and Monitoring Methodology Plan relevant for incumbents. 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU