Jesteś tutaj:

Publikacja nowego formularza planu monitorowania wielkości emisji rocznych z operacji lotniczych w ramach systemu EU ETS oraz mechanizmu CORSIA

Drukuj

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarzadzania Emisjami informuje, że na stronie www.kobize.pl w zakładce Materiały do pobrania w kategorii: Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji udostępniony został formularz planu monitorowania wielkości emisji pochodzących z operacji lotniczych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) oraz mechanizmem kompensacji i redukcji emisji dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA).

Formularz ten może być stosowany przez operatorów statków powietrznych w celu złożenia lub zaktualizowania planu monitorowania wielkości emisji rocznych zgodnie z art. 75 i art. 76 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. 2018 poz. 1201 ze zm.).

Operatorzy statków powietrznych niespełniający kryteriów objęcia ich mechanizmem CORSIA nie muszą składać wniosku o zaktualizowanie planu monitorowania na nowym formularzu.

Stosowanie zatwierdzonego planu monitorowania wielkości emisji w odniesieniu do mechanizmu CORSIA powinno rozpocząć się z dniem 1 stycznia 2019 r. Wymóg ten wynika z konieczności monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji za lata 2019 i 2020 w ramach mechanizmu CORSIA.

W stosownych przypadkach wypełniony w języku polskim formularz wraz z dokumentami uzupełniającymi należy złożyć do zatwierdzenia do ministra właściwego ds. środowiska na adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa.

Formularz można pobrać bezpośrednio korzystając z niniejszego linku

 

ZGŁOŚ UWAGI DO ARTYKUŁU