Jesteś tutaj:

2019

Drukuj

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym

Przypomnienie o konieczności złożenia do 30 września 2019 roku sprawozdania rzeczowo – finansowego z realizacji zadania inwestycyjnego ujętego w Krajowym Planie Inwestycyjnym wraz z opinią biegłego rewidenta za okres sprawozdawczy od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. lub informacji o nieponiesieniu kosztów inwestycyjnych i wykorzystaniu nadwyżki...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 11 września 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).   Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 714 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 6 153 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 28 sierpnia 2019 r. giełda European Energy Exchange (EEX), w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 214 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 4 482 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA...

więcej »

Informacja w sprawie zatwierdzania planów metodyki monitorowania

Informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 9 sierpnia 2019 r. została opublikowana ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501), który to akt wprowadza między innymi przepisy w zakresie funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji...

więcej »

Zmiany w ustawie o systemie handlu

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1501) wchodzi w życie w dniu 24 sierpnia 2019 r. Załączony opis odnosi się do zmian jakie wprowadziła w przepisach ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych...

więcej »

Raport z rynku CO2 – lipiec 2019

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny numer „Raportu z rynku CO2 – lipiec 2019”, w którym prezentowane są informacje dotyczące uwarunkowań rynkowych mających wpływ na system EU ETS. W bieżącym wydaniu znajdą Państwo m.in. informacje na temat kształtowania się cen jednostek EUA/EUAA/CER w lipcu oraz wybrane, zbiorcze dane z rynku pierwotnego...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 14 sierpnia 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 214 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 3 709 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 31 lipca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA).  Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 8 722 500 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Aukcje polskich uprawnień do emisji

W dniu 17 lipca 2019 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła kolejną w 2019 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 4 428 500 EUA. Całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia do emisji, zgłoszone przez uczestników aukcji, wyniosło 5 934 000 EUA. Popyt na uprawnienia EUA był prawie...

więcej »

Publikacja zaktualizowanego kalendarza aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowego kalendarza aukcji na 2020 r.

Zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. W dniu 11 lipca 2019 r., w komunikacie giełda EEX opublikowała zaktualizowany kalendarz aukcji uprawnień EUA na 2019 r. oraz nowy kalendarz aukcji na 2020 r. Zgodnie z zaktualizowanym kalendarzem aukcji na 2019 r. Polska sprzeda w 2019 r. w sumie 103,861 mln uprawnień EUA. Aktualizacja uwzględnia...

więcej »